You are here

Aktuálně z polí - braničnatka pšeničná a doba pro důležité regulátory růstu

Aktuality
26.04.2021
porost pšenice

 

 

Upozorňujeme na nadprůměrný výskyt braničnatky pšeničné. Padlí zatím na nižší úrovni, stejně tak pravý stébloblam.

Růstová fáze pšenice od BBCH 24 – 31.

S ohledem na silný rozvoj braničnatky doporučujeme neoddalovat fungicidní ochranu a provést T1 aplikaci, nejlépe společně s regulátorem růstu Moddus®.

Aplikaci regulátorů růstu nelze později ničím nahradit.

Na braničnatku pšeničnou jsou pro T1 vhodné oba námi nabízené azoly – Plexeo™60 i Pecari® 300 EC, které je vhodné doplnit specialistou na padlí, fungicidem Tern 750 EC pro posílení účinku na padlí nebo v případě přítomnosti stéblolamu mohou být doporučeny v TM s fungicidem Unix 75 WG.

 

braničnatka pšeničná

Braničnatka pšeničná

Důležitost aplikace Moddus a Moddus Flexi v období počátku sloupkování

  1. Zesílení a zpevnění bazální části stébla – sníží riziko polehnutí - v tomto okamžiku nevíme, jak se bude vyvvíjet sezóna z hlediska počasí, ochrana alespoň ve snížených dávkách je potřebná. Pozdější aplikace regulátorů už nebudou mít takový efekt, regulátor vždy působí v místě intenzivního růstu rostliny – tzn. že při pozdější aplikaci budou zkracována a zesilována horní internodia.

  2. Možnost aplikace regulátorů Moddus v dělených aplikací – BBCH 30/31 – Moddus, následně v BBCH 35/37 Moddus Flexi (dávkování dle plodiny) – bude alespoň částečně zajištěno zesílení bazální části v období začátku sloupkování, po té podle situace bude porost dokrácen. Tato možnost je velmi šetrná a zároveň efektivní a je vhodná pro porosty, u kterých se v současném okamžiku bezprostředně nejeví regulace porostu jako nutná.

Připomínáme, že chybějící regulační zásah v časném jaře už agronom v pozdějším termínu ošetření žádným regulátorem nenahradí.

  1. Podpora rozvoje kořenového systému – aplikace na počátku sloupkování podporuje rozvoj kořenového systému – rostliny lépe odolávají stresům (sucho, chyby ve výživě, horší stav půdy, přístupnost živin)

 

 

Moddus syngenta

Regulátor růstu Moddus a Moddus Flexi snižuje riziko poléhání rostlin.

 

Váš technický servis Syngenta CZ