You are here

Tern 750 EC

Tern 750 EC

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
4 × 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

STOP padlí v obilí

  • Nejsilnější stop efekt na padlí 
  • Rychlý a spolehlivý účinek i za chladného počasí
  • Široké aplikační okno

Mechanismus působení

Fenpropidin se vyznačuje systemickými vlastnostmi - převážná část je absorbována během první hodiny po aplikaci. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) transpiračním proudem. Fenpropidin projevuje výrazný eradikativní účinek zejména proti padlí travnímu. Je-li aplikován do tří dnů po zjištění symptomů napadení, zabrání dalšímu šíření patogena a jeho pronikání do pletiv hostitelské rostliny. Účinkuje velmi dobře i při preventivních aplikacích. Fenpropidin působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu, avšak odlišným způsobem než azolové fungicidy. Má význam především jako hodnotný anti-rezistentní prvek při ochraně obilnin proti padlí travnímu.

Přípravek účinkuje proti listovým a klasovým chorobám obilnin (padlí travní, rzi, braničnatky, hnědá a rynchosporiová skvrnitost, helminthosporióza aj.) a přednostně se uplatní v obtížných situacích při ochraně proti padlí travnímu (pokročilé stadium choroby, nízké teploty, citlivá odrůda atp.).

Použití a dávkování

 

Plodina Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost Ochranná doba Poznámky
Pšenice ozimá padlí travní 0,75 l/ha 42 od BBCH 31 do BBCH 65
Ječmen jarní padlí travní 0,75 l/ha 42 od BBCH 31 do BBCH 65
Žito padlí travní 0,75 l/ha 42 od BBCH 31 do BBCH 65
Oves padlí travní 0,75 l/ha 42 od BBCH 31 do BBCH 65
Tritikale padlí travní 0,8 l/ha 42 od BBCH 31 do BBCH 65

 

V pšenici, ječmeni, žitu, tritikale  a ovsu se přípravek používá proti padlí travnímu preventivně nebo při objevení se prvních příznaků choroby v období od fáze počátku sloupkování do plného kvetení (BBCH 31–65). Ošetření je možné opakovat po 3–4 týdnech v závislosti na podmínkách a síle infekčního tlaku patogena. Pouze u tritikale je aplikace max. 1×.

Ošetření se provádí v tank-mix směsi v souladu s návody na jejich použití.

 

Důvody pro použití:

Nejsilnější stop efekt na padlí

Velmi rychlý účinek

Dlouhodobý účinek (3–4 týdny)

Vysoká odolnost proti dešti už hodinu po aplikaci.

Vynikající partner do tankmixů

Možnost zasáhnout i v pozdějších vývojových fázích (BBCH 31–55)

 

Tank-mix kombinace

Na základě testů fyzikálně chemické kompatibility je možné přípravek Tern® 750 EC kombinovat s většinou herbicidů, fungicidů (ideálně Unix® 75 WG, Pecari® 300 EC nebo Plexeo® 60), regulátorů růstu i s hnojivy. Nedoporučujeme kombinaci s hnojivem DAM ve vysokých dávkách (200 l/ha). Před aplikací DAM je doporučeno udělat zkoušku mísitelnosti.

 

Pšenice ozimá Annie, Santiago, Tobak. n=3 Kluky, Ivanovice na Hané, Humpolec,  pokusy 2019

Napadení na neošetřené kontrole: 15,3% padlí travní, 18,4% rez pšeničná a 7,5% braničnatka pšeničná, výnos na kontrole 7,7 t/ha. Systém jednoho fungicidního ošetření. Aplikace v BBCH 31–33

 

 

 

 

Ječmen jarní

Oves

Pšenice ozimá

Tritikale

Žito