You are here

Ostatní plodiny

Réva vinná

V současné době je chemická ochrana vinic proti škodlivým činitelům neodmyslitelnou...

Jabloň

V České republice má pěstování ovoce dlouhou tradici sahající až do středověku. Jablka...

Brambory

Brambory jsou v současnosti 4. nejdůležitější potravinou na světě, s velkou...

Chmel

Chmel patří k tradičním komoditám českého zemědělství, které se vyváží do celého světa...

Zelenina

Patříme mezi nejvýznamněji světové firmy v oblasti šlechtění a prodeje osiv zeleniny....

Cukrová řepa

Kvalita osiva a zdravý listový aparát cukrovky je předpokladem dosažení vysokého...