Ostatní plodiny

zelenina Syngenta

Ostatní plodiny

reva

Réva vinná

V současné době je chemická ochrana vinic proti škodlivým činitelům neodmyslitelnou

jablon

Jabloň

V České republice má pěstování ovoce dlouhou tradici sahající až do středověku

bramobory

Brambory

Brambory jsou v současnosti 4. nejdůležitější potravinou na světě, s velkou

chmel

Chmel

Chmel patří k tradičním komoditám českého zemědělství, které se vyváží do celého

zelenina

Zelenina

Patříme mezi nejvýznamněji světové firmy v oblasti šlechtění a prodeje osiv zeleniny

sugarbeet Syngenta

Cukrová řepa

Kvalita osiva a zdravý listový aparát cukrovky je předpokladem dosažení vysokého