Jabloň

jablone

V České republice má pěstování ovoce dlouhou tradici sahající až do středověku. Většina ovoce je produkována v intenzivních sadech, ale v Čechách má významnou roli i pěstování ovoce v zahradách. Celková produkce ovoce se v naší zemi v závislosti na vývoji počasí během vegetace pohybuje v rozmezí 300 – 450 000 tun.

Celková výměra ovocných sadů v ČR v roce 2012 dosáhla podle ČSÚ 21 346 ha. Největší plochy sadů se nacházejí v kraji Jihomoravském (4 454 ha) a Středočeském (4 129 ha), následuje kraj Ústecký (2 313 ha) a Královehradecký (2 275 ha). Největší ovocináři s výměrou sadů přesahující 100 ha obhospodarovali v roce 2012 téměř 40 % celkové výměry sadů.

Během posledních pěti let klesl počet pěstitelů ovoce, především malých pěstitelů s výměrou sadů do 1 hektaru, a to přibližně o jednu třetinu. Naopak zvýšila se průměrná velikost sadů o 25,2 % na 8,94 ha.

Ochrana ovocných druhů má proti polním plodinám určitá specifika, která vycházejí zejména z jejich charakteru pěstování (většinou trvalé kultury). Z tohoto důvodu se v sadech příliš nepoužívají herbicidní přípravky s výjimkou hubení plevelů v meziřadí. Velice podstatnou částí chemické ochrany je však boj proti škůdcům, zejména napádajícím květy a plody, protože právě plody jsou finální produkt, pro který je ovoce pěstováno. Mezi významné škůdce patří např. obaleči, květopasi, mšice, různé druhy roztočů aj. Mezi velmi důležité patří také fungicidní ošetření hospodářsky významných chorob, jako např. strupovitost, plíseň šedá, monilióza, padlí aj. Svou významnou roli hraje také správný výběr odrůdy, dodržení správných agrotechnických zásad pro pěstování, včasný monitoring a signalizace výskytu škodlivých organismů či metody biologické ochrany.

schema_jablone_2024_cz.jpg