Technologie Artesian

artesian_banner.jpeg

Šlechtitelský program suchovzdorných zrnových i silážních hybridů

Změny klimatu mají na svědomí prudké výkyvy počasí. Neobvykle suché roky s podprůměrným množstvím srážek a nadprůměrnými teplotami, hlavně v letních měsících, jsou stále častější. V mnoha regionech vznikají kvůli suchu závažné škody na porostech. A právě na kukuřici jsou škody velice zřetelné. Společnost Syngenta tyto změny bedlivě sleduje a snaží se pro zemědělskou praxi vyvíjet a uvádět do života inovace a technologie, které dopady těchto změn zmírňují a zároveň přinášejí možnost ekonomické produkce potravin i v oblastech, ve kterých je pěstování plodin kvůli klimatickým podmínkám náročné.

Jak vzniká hybrid Artesian™

  • V molekulárně genetické laboratoři provádíme identifikaci genů nesoucích různé vlastnosti odolnosti proti suchu a genů, které nesou vliv na výnos
  • Následuje precizní výběr inbredních linií s vhodnými geny
  • Nově vzniklé hybridy testujeme na zátěžových lokalitách po celé Evropě
  • Výsledky ze všech testovaných lokalit podrobujeme důkladné analýze
  • Úspěšné hybridy se dostanou na vaše pole

Přínosy Artesian™ technologie

Navýšení výnosů ve stresových podmínkách
o 15-40%

V příznivých podmínkách je výnos porovnatelný
s konkurenční špičkou

Vyšší odolnost vůči stresu za sucha

Vyšší stabilita úrod - menší vliv heterogenity pozemků na výnos

Efektivnější využití dostupné vody pro tvorbu výnosu

Suchovzdornost po celou dobu vegetace (od vzcházení po sklizeň)

Vyšší obsah chlorofylu, lépe a déle probíhá fotosyntéza

Lepší termoregulace porostu

Lepší opylení špiček (synchronizace kvetení)

Nabídka zrnových hybridů Artesian™

chevron_left
chevron_right

Nabídka silážních hybridů Artesian™

artesian_1132x637.jpg