Poznejte technologii Artesian

Společnost Syngenta patří mnoho let mezi přední špičku ve šlechtění kukuřice. Neustále vynakládá značné úsilí, aby pěstitelům mohla přinášet stále nové výkonnější hybridy.

Již delší dobu jsme všichni svědky postupného oteplování klimatu, které má na svědomí prudké výkyvy počasí. Neobvykle suché roky s podprůměrným množstvím srážek a nadprůměrnými teplotami, hlavně v letních měsících, jsou stále častější. Tento rok je toho extrémním příkladem. Počasí v letních měsících bylo skutečně velmi teplé, prakticky beze srážek a v mnoha regionech se závažnými škodami na porostech způsobených suchem. A právě na kukuřici to bylo vidět velmi zřetelně. Voda bude v budoucnosti stále vzácnější komoditou, poptávka po ní roste a její dostupnost bude limitující nejen pro udržitelnou zemědělskou produkci. Společnost Syngenta tyto změny bedlivě sleduje a snaží se pro zemědělskou praxi vyvíjet a uvádět do života inovace a technologie, které dopady těchto změn zmírňují. Zároveň přinášejí možnost ekonomické produkce potravin i v oblastech, ve kterých je to kvůli klimatickým podmínkám těžké.

Hybridy s Artesian technologií se již několik let úspěšně pěstují v jižních státech Evropy, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie, ale také ve Spojených státech amerických. Pro pěstitelskou sezónu 2019 již máme připravené nové hybridy vhodné do podmínek České republiky. Jsou to hybridy SY Impulse a SY Orpheus.

SY Impulse - FAO 270 zrno

Nový hybrid z genetiky Artesian ve středně raném segmentu. Špičková stabilita a současně reakce na intenzitu, prokazuje excelentní výsledky v prvním roce zkoušení na ÚKZÚZ 2017. Má specifickou sytě žlutou barvu zrna a pozitivní vliv na barvu vajec při krmení drůbeže. Je vítězem registračních zkoušek v několika zemích EU.

Více ZDE

foto_impulse

SY Orpheus - FAO 370 zrno

Nová generace hybridů Artesian v pozdním segmentu se suchovzdornou genetikou s vylepšeným profilem. Vhodný i na písčité a problematické stanoviště s velmi dobrou odolností vůči fusariozám v klase. Úspěšný hybrid i v Maďarsku a jižní Evropě. Díky vysoké rostlině je vhodný i pro použití na siláž.

Více ZDE.

grafy_orpheus_CZ

SY Fenomen - FAO 260 zrno

SY Fenomen je dvouliniový hybrid s číslem ranosti FAO 260 při využití na zrno. Jedná se o Artesian raný zrnový hybrid nové generace vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro extenzivní lokality. Svou výkoností se často vyrovnává pozdnějším zrnovým hybridům. Rostliny se vyznačují svou výškou a mohutností s velmi dobrým olistěním, což napomáhá koncentraci vody k patě rostliny z minimálních srážek. SY Fenomen je hybrid určený pro obilnářskou a řepařskou výrobní oblast. Hybrid je možné vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu. Je vhodný pro různé pěstitelské podmínky obzvláště pro sušší lokality, v intenzivních podmínkách dosahuje nadprůměrných výnosů s velmi nízkou sklizňovou vlhkostí. Pro vynikající uvolňování vody ze zrna i ve vyšších polohách se stává pěstování tohoto hybridu ekonomické a najde si své uplatnění na většině pěstitelských ploch.

Více ZDE

Graf SY Fenomen

SY Photon - FAO 290 zrno

SY Photon patří do skupiny středně raných hybridů s číslem ranosti FAO 290 a využitím na zrno. Je vhodný pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. SY Photon je nejnovější Artesian hybrid vhodný pro pěstování v náročných vláhových podmínkách i pro intenzivní lokality s dobrou dostupností vody.  SY Photon dokáže velmi efektivně využívat dostupnou vodu v půdě a tuto konvertovat do vyššího výnosu a tím pádem je méně náchylný na stres ze sucha. Za standardních vláhových podmínek dosahuje výnosů porovnatelných s dostupnou konkurencí v tomto segmentu a v případě omezené zásobenosti půdy vodou, stresu ze sucha a vysokých teplot je schopen dosáhnout nadstandardních výnosů.

Více ZDE

SY Photon

SY Zephir - FAO 350 zrno

SY Zephir je dalším Artesian hybridem v našem portfoliu. Po dvou hybridu SY Fenomen (FAO 260) a hybridu SY Photon (FAO 290) tak mají pěstilé možnost vyzkoušet suchovzdorný hybrid i s vyšším číslem zralosti. SY Zephir je vyniká svou stabilitou, která je předurčena technologií Artesian. V případě omezeného zásobení půdy vodou, stresu ze sucha a vysokých teplot je schopný dosáhnout nadstandardních výnosů. Tento hybrid doporučujeme pro sklizeň na zeno, má typ zrna koňský zub, palice dopylené až do špičky a charakteristická je pro něj nízká sklizňová vlhkost.

Více ZDE

SY Zephir

SY Fregat - FAO 260 zrno 

novinka Syngenta

Výkonný nástupce odrůdy SY Fenomen s vysokým a stabilním výnosem i v chladnějších oblastech. Vyniká odolností vůči suchu i díky mohutnému kořenovému systému. Čistý koňský zub na delším klasu s dopylenou špičkou. Kvalitní výkonný hybrid i ve stresových podmínkách.

Více ZDE

SY Fregat Syngenta

SY Premeo - FAO 340 zrno  

novinka Syngenta

Vyniká stabilitou výnosů, nasazení palic i samotného stébla. Suchovzdornost prokázal v mnoha pokusech na suchých lokalitách ČR,SR i Maďarska. Vhodný na intenzivnější i horší stanoviště. Špičkové uvolňování vody ze zrna.

Více ZDE

SY Premeo kukurice pole Syngenta

Konkrétní doporučení a další informace o hybridech vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci.