Technologie Artesian

Společnost Syngenta patří mnoho let mezi přední špičku ve šlechtění kukuřice. Neustále vynakládá značné úsilí, aby pěstitelům mohla přinášet stále nové výkonnější hybridy.

Změny klimatu mají na svědomí prudké výkyvy počasí. Neobvykle suché roky s podprůměrným množstvím srážek a nadprůměrnými teplotami, hlavně v letních měsících, jsou stále častější. V mnoha regionech vznikají kvůli suchu závažné škody na porostech. A právě na kukuřici jsou škody velice zřetelné. Společnost Syngenta tyto změny bedlivě sleduje a snaží se pro zemědělskou praxi vyvíjet a uvádět do života inovace a technologie, které dopady těchto změn zmírňují a zároveň přinášejí možnost ekonomické produkce potravin i v oblastech, ve kterých je pěstování plodin kvůli klimatickým podmínkám náročné.

Jednou z technologií, která pomáhá pěstitelům v době sucha, je technologie

artesian

 

 

 

Přínosy ArtesianTM technologie

 • Efektivnější využití dostupné vody pro tvorbu výnosu
 • Vyšší odolnost vůči stresu za sucha
 • Vyšší stabilita úrod - menší vliv heterogenity pozemků na výnos
 • Suchovzdornost po celou dobu vegetace (od vzcházení po sklizeň)
 • Navýšení výnosů ve stresových podmínkách o 15-40%
 • V příznivých podmínkách je výnos porovnatelný s konkurenční špičkou
 • Vyšší obsah chlorofylu, lépe a déle probíhá fotosyntéza
 • Lepší opylení špiček (synchronizace kvetení)
 • Lepší termoregulace porostu

Jak vzniká hybrid ArtesianTM?

 • V molekulárně genetické laboratoři provádíme identifikaci genů nesoucích různé vlastnosti odolnosti proti suchu a genů, které nesou vliv na výnos
 • Následuje precizní výběr inbredních linií s vhodnými geny
 • Nově vzniklé hybridy testujeme na zátěžových lokalitách po celé Evropě
 • Výsledky se všech testovaných lokalit podrobujeme důkladné analýze
 • Úspěšní hybridy se dostanou na vaše pole

Výjimečná schopnost hybridu hospodařit s vodou + spolehlivé výnosy = vyšší zisk

Více se o technologii ArtesianTM dozvíte ve VIDEU

Artesian video

Nabídka ArtesianTM zrnových hybridů

Nabídka ArtesianTM silážních hybridů

 

Konkrétní doporučení a další informace o hybridech vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci.