You are here

Kukuřice

seeds Syngenta

Výroba osiva

Více o krocích v procesu výroby osiva kukuřice.

highres man Syngenta

Šlechtění

Každý rok je na trh uvedeno přibližně 20 nových vysoce konkurenčních hybridů.

meninfield Syngenta

Hodnocení

Vyhodnotit, charakterizovat a doporučit umístění nových hybridů, začíná rok před...

corn Syngenta

Hybridy kukuřice

Přečtěte si více o hybridech značky Artesian a PowerCell.