Kukuřice

kukuřice Syngenta

Kukuřice

kukuřice Syngenta

Technologie ošetření kukuřice

Kukuřice je už od nepaměti právem nazývána královnou našich polí nejenom z důvodu jejího velkoplošného zastoupení na našem území, ale i z hlediska jejího širokého využití v zemědělství, potravinářství i průmyslu. Kukuřice je velmi stará rostlina. Způsob její domestikace je jednou z největších záhad genetiky. Původ kukuřice se datuje někdy mezi roky 4000–3000 před Kristem, vývojem a selekcí z teosinu, se kterým si však současná kulturní kukuřice není vzhledově příliš podobná...

seeds Syngenta

Výroba osiva

Více o krocích v procesu výroby osiva kukuřice.

highres man Syngenta

Šlechtění

Každý rok je na trh uvedeno přibližně 20 nových vysoce konkurenčních hybridů.

meninfield Syngenta

Hodnocení

Vyhodnotit, charakterizovat a doporučit umístění nových hybridů, začíná rok před

kukurica

Hybridy kukuřice

Přečtěte si více o hybridech značky Artesian a PowerCell.

artesian Syngenta

Seznamte se s technologií Artesian

Aby nabídka špičkových hybridů nebyla zaměřená pouze na silážní segment, tak šlechtitelé zaměřili svou pozornost k druhé technologii, zcela nové genetice Artesian. Tato technologie reprezentuje novou generaci zrnových hybridů s fyziologicky efektivnějším využíváním dostupné vody pro tvorbu výnosu.