Výroba osiva

Hlavní úkol

Zásobovat prodej a marketing vysoce kvalitními osivy, a to včas a v souladu s plodinovými plány pro komerční a experimentální hybridy

 • Kdykoliv zajistit dostupnost mateřského osiva pro produkci hybridu, což znamená vyrobit za tímto účelem mateřské osivo v množství podle očekávání
 • Přirozeně tato výroba musí být uskutečněna pouze za cenu, která umožní společnosti Syngenta být na trhu konkurenceschopnou

Organizace

Existují 4 kroky v procesu výroby osiva kukuřice

 • Geneticko - technické zabezpečení
 • Mateřské osivo
 • Výrobní výzkum a produkce experimentálních hybridů
 • Výroba komerčních hybridů

Geneticko - technické zabezpečení

Úkolem tohoto týmu je:

 • Udržovat genetickou strukturu a stálost, získanou z procesu šlechtění, v průběhu inbredního životního cyklu udržovat inbrední stejnorodost při vysoké úrovni kvality (klíčení a vitalita)
 • Poskytovat týmu, který se zabývá mateřským osivem, osiva k jeho výrobě

Genetické technické zabezpečení se provádí na dvou místech:

 • Francie (Lombez) pro letní období – severní polokoule
 • Chile pro zimní období

Mateřské osivo

Úkolem tohoto týmu je:

 • Produkovat dostatek základního osiva, aby byla umožnena výroba komerčních a experimentálních hybridů v souladu s plány prodeje a marketingu
 • Optimalizovat výrobní procesy pro zaručení nejvyšší kvality při konkurenceschopných nákladech

Tři pracovní lokality:

 • Peru (Ica) pro výrobu osiva s ručním opylením
 • Chile a Uruguay pro produkci predstupnu a výrobu specifického základního osiva
 • Francie (Lombez) pro výrobu základního osiva a produkci predstupnu

Výrobní výzkum a produkce experimentálních hybridů

Úkolem tohoto týmu je:

 • Analyzovat genotypy v rozdílném prostředí za účelem přípravy nejlepšího technického poradenství pro polní produkci
 • Poskytovat nejlepší doporučení pro kritické body v procesu zpracování vyrobeného osiva: vlhkost v době sklizně, parametry pro sušení a doporučení ohledně kalibrace
 • Poskytovat návody pro výrobu osiva: skladba rodičů, prodleva v setí otcovské a mateřské linie atd., za účelem omezení jakýchkoli obtíží
 • Produkovat experimentální hybridy (hybridy doposud neregistrované) na velmi vysokém stupni kvality v souladu s kvalitativními normami

Lokality:

 • Francie: 3 lokality
 • Maďarsko: 2 lokality
 • Itálie: 2 lokality
 • Turecko: 1 lokalita

Výroba komerčních hybridů

Úkolem tohoto týmu je:

- Vyrábět plánované množství osiva v normách kvality, které jsou pro společnost závazné, využitím různých lokalit, zejména v Evropě, sdílet výrobní rizika a být co nejblíže hlavním trhům

- Vyrábět za takovou cenu, která umožní společnosti Syngenta být na trhu konkurenceschopnou

Lokality:

Francie, Maďarsko, Itálie, Turecko a některé nové oblasti střední Evropy jako Ukrajina, Srbsko nebo Rumunsko. Omezené množství osiv muže být také, za účelem splnění potřeb, vyráběno během zimního období v Chile.