You are here

Hybridy kukuřice

POWERCELL - značka kvality pro silážní hybridy 

Kukuřičná siláž je pro přežvýkavce významným zdrojem energie. Jde o krmivo glycidového charakteru, v němž se glycidy vyskytují ve třech formách - cukry, škrob a vláknina. Donedávna byla hlavním parametrem hodnocení z pohledu produkce energie zrnová složka (obsah škrobu). To je jistě opodstatněné, protože v zrnu kukuřice je nejvyšší koncentrace energie. Ve výživě však došlo k situaci, kdy ani zvyšování množství zrna v krmné dávce nepomáhá a naopak dochází ke zhoršování zdravotního stavu vzhledem ke sníženému podílu vlákniny v krmné dávce (TMR).

Kukuřičná Siláž obsahuje 8 % N-látek, 3 % tuku, v průměru asi 30 % škrobu a obsah vlákniny ve formě NDF (neutrálně detergentní vláknina) tvoří 40-50 %. Z toho vyplývá, že nejvyšší podíl tvoří vláknina. U kukuřice bylo zjištěno, že variabilita ve stravitelnosti NDF se pohybuje v rozmezí 45-64 %. To je téměř 20 %. Proto bychom se tímto problémem měli intenzivně zabývat i nadále a k výrobě siláže vybírat hybridy, které se vyznačují nejen vysokým podílem palic (škrobu), ale také vykazují nejvyšší stravitelnost buněčných stěn (NDF).

NOVÉ HYBRIDY MAJÍ DOBROU STRAVITELNOST BUNĚČNÝCH STĚN (NDF).

Již řadu let společnost Syngenta vede výživářské pokusy se silážními hybridy kukuřice, zaměřené na lepší stravitelnost buněčných stěn (neutrálně detergentní vlákninu - NDF). Poznatky získané z těchto pokusů použila při šlechtění rodičovských linií, u nichž k dědičným znakům patří nejen vysoký výnos silážní hmoty, ale také velmi dobrá stravitelnost buněčných stěn (NDF).

V nadcházející sezóně bude mít společnost Syngenta v nabídce portfolia pro Českou republiku zahrnuty dva hybridy tohoto novošlechtění, a to SY KAIRO, který byl uveden na český trh v letošním roce, a novinku pro letošní rok SY COMANDOR. Další materiály budou postupně uváděny na trh v následujících letech. Pro jednodušší orientaci v portfoliu Syngenty jsme vytvořili značku kvality pro tyto silážní materiály - PowerCell.

Hybridy se vyznačují:

  • Výjimečnou stravitelností buněčných stěn - NDF (geneticky podmíněná Vlastnost), a tudíž vyšší produkcí mléka ze základního krmiva (kukuřičné siláže);
  • Širokým sklizňovým oknem s nižší lignifikací stonku, a tudíž vysokou koncentrací energie v širším časovém horizontu (flexibilita bez sklizňových ztrát);
  • Optimálním sestavením krmné dávky (T MR) pro přežvýkavce (nižší podíl jadrných krmiv snižuje riziko acidóz) a tudíž zdravějším stádem a dlouhodobě výkonnější produktivitou dojnic;
  • Díky vyšší stravitelnosti (degradovatelnosti) buněčných stěn je zaručena rychlejší dynamika rozkladu vlákniny a tím pádem i kratší doba zdržení substrátu ve fermentoru bioplynových stanic. To znamená, že při stejném čase zachování hmoty ve fermentoru potřebujeme menší množství substrátu PowerCell hybridu pro výrobu stejného množství metanu.

Jak už bylo zmíněno, prvním materiálem se značkou PowerCell byl SY KAIRO. Mnozí z Vás, milí čtenáři, už měli v letošním roce možnost vyzkoušet si jej na svých provozních plochách. Jde o tříIiniový materiál v raném sortimentu. Tento úspěšný hybrid je určen pro výrobu kvalitní siláže jak pro vysoce produkční dojnice, tak pro využití v bioplynových stanicích s vysokou produkcí metanu z jednotky plochy i z tuny sušiny. SY KAIRO pěstovali již tři roky v Německu a jeho obliba tam stoupá.

SY Kairo, Kámen, 2013

POWERCELL OZNAČUJE KVALITU SILÁŽNÍCH HYBRIDŮ.

Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu. Stay green umožňuje širší Sklizňové okno. Má velmi dobrou kořenovou soustavu, která zaručuje vysokou stabilitu v prostředí a lepší vypořádání se srážkovým deficitem, což potvrdil i letos v suchém letním období v ČR na provozních plochách.

Přidanou hodnotou silážní hmoty je nadprůměrná stravitelnost buněčných stěn, charakteristická pro všechny materiály značky PowerCell. Stravitelnost celých rostlin dosahuje v průměru 72 % s obsahem škrobu 32 %. Výnos suché hmoty je v běžných provozních podmínkách 18 t/ha. Jde tedy o špičkový stabilní a výkonný materiál, s výbornými kvalitativními ukazateli silážní hmoty.


Porost SY Kairo na Dni zeme'dëlce v Kameni, 2013

SY KAIRO MÁ NADPRŮMĚRNOU STRAVITELNOST BUNĚČNÝCH STĚN.

Graf: SY Comandor - sklizeň na siláž, Kuiavy 2013, FAO 220-280

V letošním roce rozšiřujeme naše portfolio o druhý hybrid s inovativní technologií PowerCell - SY COMANDOR. Tento tříliniový hybrid, s tvrdým typem zrna se vyznačuje výrazným Stay green efektem a velmi dobrou odolností vůči chladu. Jeho FAO je 220 na siláž a 200 na zrno. Díky technologii PowerCell má vysokou stravitelnost buněčných stěn a široké Sklizňové okno bez kvalitativních ztrát.

SY COMANDOR JE VELMI PLASTICKÝ VŠESTRANNÝ HYBRID.

Rostliny jsou středně vysoké, s vysokým výnosem suché hmoty a vynikajícím zdravotním stavem. Je také vhodný k produkci kvalitní hmoty pro bioplynové Stanice. Díky dlouhé, velmi dobře ozrněné palici dosahuje nadprůměrných výnosů i při sklizni na zrno. SY COMANDOR je velmi plastický všestranný hybrid, umožňující pěstování v různých pěstitelských podmínkách se stálými výnosovými parametry a minimálním vlivem ročníku. Věříme, Že vás naše nabídka hybridů s novou technologií PowerCell osloví a budete s těmito hybridy spokojeni.