Hybridy kukuřice

Kukuřičná siláž je pro přežvýkavce významným zdrojem energie. Jde o krmivo glycidového charakteru, v němž se glycidy vyskytují ve třech formách - cukry, škrob a vláknina. Donedávna byla hlavním parametrem hodnocení z pohledu produkce energie zrnová složka (obsah škrobu). To je jistě opodstatněné, protože v zrnu kukuřice je nejvyšší koncentrace energie. Ve výživě však došlo k situaci, kdy ani zvyšování množství zrna v krmné dávce nepomáhá a naopak dochází ke zhoršování zdravotního stavu vzhledem ke sníženému podílu vlákniny v krmné dávce (TMR).
Kukuřičná siláž obsahuje 8 % N-látek, 3 % tuku, v průměru asi 30 % škrobu a obsah vlákniny ve formě NDF (neutrálně detergentní vláknina) tvoří 40-50 %. Z toho vyplývá, že nejvyšší podíl tvoří vláknina. U kukuřice bylo zjištěno, že variabilita ve stravitelnosti NDF se pohybuje v rozmezí 45-64 %. To je téměř 20 %. Proto bychom se tímto problémem měli intenzivně zabývat i nadále a k výrobě siláže vybírat hybridy, které se vyznačují nejen vysokým podílem palic (škrobu), ale také vykazují nejvyšší stravitelnost buněčných stěn (NDF).
 
 

Hybridy se vyznačují:

  • Výjimečnou stravitelností buněčných stěn - NDF (geneticky podmíněná Vlastnost), a tudíž vyšší produkcí mléka ze základního krmiva (kukuřičné siláže);
  • Širokým sklizňovým oknem s nižší lignifikací stonku, a tudíž vysokou koncentrací energie v širším časovém horizontu (flexibilita bez sklizňových ztrát);
  • Optimálním sestavením krmné dávky (T MR) pro přežvýkavce (nižší podíl jadrných krmiv snižuje riziko acidóz) a tudíž zdravějším stádem a dlouhodobě výkonnější produktivitou dojnic;
  • Díky vyšší stravitelnosti (degradovatelnosti) buněčných stěn je zaručena rychlejší dynamika rozkladu vlákniny a tím pádem i kratší doba zdržení substrátu ve fermentoru bioplynových stanic. To znamená, že při stejném čase zachování hmoty ve fermentoru potřebujeme menší množství substrátu PowerCell hybridu pro výrobu stejného množství metanu
 
 
 
 

SY Kardona - FAO 250 siláž, 240 zrno

SY Karodna je dvouliniový hybrid s využitím na siláž i na zrno. Power Cell hybrid SY Kardona má široké využití, lze jej využít na siláž pro skot, na siláž pro bioplynové stanice a na výrobu CCM i LKS. V porovnání s hybridem SY Kairo má zvýšený obsah škrobu. Vyniká výnosem zelené hmoty s výbornými parametry stravitelnosti. Svůj výnosový potenciál tento hybrid prokazuje v nekolik evropských zemích. SY Kardona může být pěstována v různých typech výrobních podmínek. Doporučujeme pěstovat jako silážní hybrid v obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Má rychlý počáteční růst a dobře snáší chlad. Do budoucna bude nástupce hybridu SY Kairo nejen díky vysoké stravitelnosti vlákniny, ale taktéž díky vysokému obsahu škrobu a tudíž vysoké vyprodukované energie na jednotku plochy. V současnosti je SY Kardona nejprodávanějším hybridem Syngenta.

Více ZDE   

Vysledky výnosů (t/ha) suché hmoty z registračnich pokusů UKZUZ 2015–2016

powercell_cz1

 

SY Campona - FAO 280 siláž

SY Campona je další Power Cell hybrid. Patří do skupiny středně raných hybridů s využitím na siláž. V roce 2014 byl tento hybrid zaregistrován pro Českou republiku, kdy v registračním pokusech jednoznačně potvrdil nejen svou výkonost ve výnosu hmoty, ale také vynikající parametry stravitelnosti. Hybrid SY Campona je uzpůsobený kontinentálnímu klimatu, rostliny jsou vysoké a masivní s velmi dobrým olistěním a vzhledem. SY Campona je hybrid s vysokou produkcí siláže a vynikající stravitelností. Doporučujeme jej pěstovat jako silážní hybrid v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Vyznačuje se mohutným vzrůstem s vynikající kvalitou produkované hmoty, což tento hybrid také předurčuje pro využití v bioplynových stanicích.

Více ZDE

SY Gordius - FAO 270 siláž  

Nový Powercell™ silážní hybrid se zvýšenou stravitelností vlákniny, velmi podobný hybridu SY Campona s vyšším FAO. Kvalita siláže dosahuje špičkových parametrů na úrovni SY Campona a dosahuje velmi stabilní výnosy i v sušších lokalitách. Velmi vysoká rostlina s hustým a mohutným olistěním zajistí vysoký výnos energie z hektaru. Je vhodný i pro bioplynové stanice.

 Vice ZDE

 

SY Triade - FAO 390 zrno, FAO 400 siláž  

Powercell™ silážní hybrid 2. generace. Špičkový výnos a kvalita silážní hmoty. SY Triade je univerzální pro produkci siláže na mléko i bioplyn. Má velmi vysoký obsah škrobu a výnos energie z hektaru. Nadprůměrné výnosy i při pěstování na zrno (vhodné využití i na mlynářské účely). Je to velmi vysoká rostlina, hustě a mohutně olistěná. Velmi rychlý poč. růst a stabilita výnosů i v suchých letech.

Vice ZDE

powercell_logo_new