Pastva pro včely

pastva Syngenta

Pastva pro včely

Přípravek společnosti Syngenta k udržení biodiverzity v zemědělství.

Předpokládá se, že světová populace vzroste do roku 2050 na devět miliard obyvatel. Nedostatek vody, změna klimatu a postupné snižování výměry orné půdy signalizují potřebu alternativ k současnému tradičnímu zemědělství. Je třeba zvýšit globální produkci v zemědělství, a to bez negativního dopadu na životní prostředí. Navíc toho musíme dosáhnout na menší výměře orné půdy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou současné přístupy neudržitelné anebo se takovými mohou brzy stát. Je třeba proto najít nové metody, které se zaměřují na všechny prvky zemědělského systému, včetně lepšího hospodaření s půdou, zlepšování její struktury a uplatňování principů biodiverzity. Zabezpečení dostatečného množství potravin vyžaduje koordinované mezinárodní úsilí, které má jasnou představu o potřebách a možnostech navrhovaných řešení. Inovace v zemědělství musí zvýšit produkci a zároveň chránit ekonomiku a životní prostředí před negativními vedlejšími účinky.

Věříme, že pokračující rozvoj udržitelného intenzivního zemědělství je nevyhnutelný pro zachování budoucí kvality a nabídky zemědělských produktů. Samozřejmě při respektování integrity krajiny a lidí v ní žijící. Zlepšování pěstitelských technologií včetně agrotechniky, hnojení a ochrany rostlin, může významně přispět k posílení ochrany půdy, vody a se zachováním biodiverzity. Stejně tak efektivnější využití dostupné půdy má zabránit dalšímu poklesu přirozených biotopů. Lepší využití neobhospodařovaných ploch nám může pomoci obnovit i takové druhy, které už z našeho prostředí téměř zmizely.

Společnost Syngenta proto zahájila sérii projektů podporující transformaci zemědělského systému. Společným jmenovatelem těchto projektů je optimalizace profitability v zemědělství společně s ochranou životního prostředí:

Opylovače a multifunkční přístupy k intenzivnímu zemědělství a využití půdy (Pastva pro včely, dříve známý jako Operation Pollinator)

  • Zásady správné zemědělské praxe (Interra farm)
  • Ochrana půdy (ProTerra, SOWAP)
  • Ochrana vody (TOPPS, TOPPS – PROWADIS)
pollinator on flower Syngenta

Projekt a jeho výhody

field margin Syngenta

Technická realizace

picture Syngenta

Multifunkční přístupy

polinizador Syngenta

Budoucnost projektu