You are here

Budoucnost projektu

Úspěch projektu dokazuje, že aktivní multifunkční přístup zakládání a udržování pásů na okrajích polí přináší mnoho výhod. To nás vede k rozšíření projektu jak geograficky, tak i do různých terénů. Výsledkem by měl být koncept polyfunkčních území, která integrují ochranu přírodních zdrojů, produktivitu a rozvoj ekosystémových služeb. Za tímto účelem Syngenta vyvíjí nástroje přizpůsobené městským podmínkám a systémům agrotechniky. Diagnostické nástroje pomohou zhodnotit stav a přispějí k řešení problémů, agronomické protokoly pomáhají zemědělcům zmírnit dopady činnosti na životní prostředí, zachovat ziskovost a udržet efektivitu a kvalitu. Takové projekty realizuje Syngenta v Evropě u pěstitelů řepky olejky, slunečnice, jablek, hrušek, melounů, révy a oliv. Pokračování procesu multifunkčních pásů na okrajích polí bude dále zvyšovat účinnost zdrojů a významně přispívat k udržitelnému zemědělství i v budoucnosti.