You are here

Plán úspěšného rozvoje

Proč je důležité vnímat i prostor kolem nás? Co děláme pro naši planetu? Přečtěte si o šesti závazcích, které tvoří nedílnou část naší strategie.
plan uspesneho rozvoje Syngenta

Proč právě Plán úspěšného rozvoje?

Plán úspěšného rozvoje neboli Good Growth Plan je nedílnou součástí naší celosvětové strategie. Prostřednictvím tohoto programu se snažíme řešit nejnaléhavější problémy, se kterými se musí potýkat naši zákazníci, partneři a většina obyvatel planety.

Strategie se zaměřuje na šest závazků, mezi které patří například zvyšování efektivity zemědělských podniků, obnovy ekosystémů a podpory komunit v oblasti venkova. Do roku 2020 jsme se zavázali učinit takový pokrok, který bude možné změřit a dokázat.

contivo Syngenta

Zachránit zemědělskou půdu

V Maďarsku se často potýkají s přívalovými dešti nebo naopak velkými suchy. Půda je tak velmi náchylná k erozi. Integrované řešení Contivo v sobě kombinuje principy minimalizačního a půdoochranného zemědělství, naše osivo a přípravky, moderní technologie, vhodná hnojiva a ověřené postupy při ochraně rostlin. Systém vyžaduje i menší využití strojů, tedy i menší spotřebu paliva a nižší nároky na práci samotných pěstitelů. Contivo umožňuje zemědělcům zvyšovat úrodnost půdy, výnosy a zároveň ochránit životní prostředí.

podporit drobne zem  Syngenta

Podpořit drobné zemědělce

Přibližně 70% zkonzumovaných fazolí ve Střední Americe je vypěstováno drobnými zemědělci v Nicarague. Když nemají tito pěstitelé přístup k technologiím a znalostem, jsou jejich výnosy velice nízké. Velmi často stačí pouze vypěstovat fazole pro jejich vlastní obživu. Společně s přispěním společnosti Ramac jsme v roce 2007 založili program Frijolnica, který pomáhá drobným zemědělcům zlepšovat výnosy prostřednictvím správné zemědělské praxe jako například bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin a lepší práce a využívání půdy.

Chránit zdraví lidí

Obchodní zástupci v Bangladéši využili příležitosti a oslovili prostřednictvím svých návštěv drobné zemědělce i v oblasti bezpečnosti používání přípravků na ochranu rostlin. Program nese název 5 zlatých pravidel a je přizpůsobený potřebám lokálních drobných zemědělců. Samotné přednášky jsou doplněny řadou tréninkových materiálů, příruček, plakátů, brožur a interaktivních ukázek.

chranit zdravi lidi Syngenta
postarat se o každého pracovníka Syngenta

Postarat se o každého pracovníka

Před dvaceti lety obdělávala Renukamma Umapathi a její manžel jen několik málo plodin na poli o velikosti 1,5 hektaru v indickém státě Karnataka.
Výdělky ale nevystačily ani na to, aby zaplatila školní poplatky. V roce 2006 se ale účastnila školícího programu, který založila Syngenta společně s Fair Labor Association, s cílem vymýtit dětskou práci, dodržovat práva dělníků a vypořádat se s problémy týkající se zdraví a bezpečnosti. Její děti se vrátily do školy a dvojnásobný výdělek jí umožnil dále rozšiřovat své pozemky.