You are here

Pravidla cookies

Naše stránky www.syngenta.cz stejně jako většina jiných webových stránek využívají pro svoji činnost cookies, abychom pro Vás zajistili nejvyšší uživatelský komfort, který je dosažitelný.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malá množství textových souborů, které naše stránky nainstalují na Váš počítač či mobilní telefon/zařízení při první návštěvě našich stránek. Cookie umožňuje přizpůsobení našich stránek Vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů tím, že Vám poskytneme jedinečný identifikátor a jsme schopni Vaše zařízení rozeznat při další návštěvě. Stejným způsobem mohou fungovat webové majáky a jiné podobné funkcionality. Pojem cookies tak, jak je použit v těchto pravidlech, se vztahuje na všechny aplikace, nástroje či utility, které shromažďují informace tímto způsobem.

Cookies mohou sloužit k více účelům. Například nám mohou umožnit pamatovat si Vaše preference, analyzovat funkčnost našich stránek či nám dokonce mohou umožnit doporučit Vám obsah, který je dle našeho názoru pro Vás nejvhodnější.

Některé cookies jsou schopny uchovávat o Vás osobní informace, například pokud po přihlášení udělíte souhlas zaškrtnutím funkce „pamatuj si mě“, bude cookie archivovat Vaše uživatelské jméno.

 

Cookies používané na stránkách www.syngenta.cz:

  • nezpracovávají informace identifikující přímo Vaši osobu;
  • shromažďují spíše obecné informace, jako je čas přihlášení a používání našich stránek, či obecně vymezenou polohu uživatele;
  • nevyužíváme k poskytování informací externím marketinkovým společnostem ani reklamním agenturám.

 

Cookies, které na stránkách www.syngenta.cz používáme:

Název cookies Popis
_ga K rozlišení návštěvníků. (GA – Obecná analytika)
_gat K limitaci žádostí, které musí být vykonané. (GA – Obecná analytika).
#lang  Jazyk cookie.
ASP.NET_SessionId Jedná se o cookie, které je používáno k identifikaci doby uživatelova přihlášení na serveru. Vytváří se při první návštěvě stránek prostřednictvím uživatelova prohlížeče.
AWSELB Jedná se o cookie, které je uloženo pomocí AWS ELB (v AJ Elastic Load Balancer) pro směrování klienta na serveru.

Navolením příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči můžete používání některých či všech cookies odmítnout.

Nicméně, je však nutno upozornit, že pokud tak učiníte, zejména pokud vypnete klíčová cookies, je možné, že nebudete moci v plné míře využít funkčností těchto stránek či jejich částí.

 

Hypertextové odkazy na jiné stránky společností Syngenta

Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky spravované společností Syngenta Crop Protection AG („Syngenta“) či jejími sesterskými společnostmi („Jiné webové stránky společností Syngenta“). Jiné webové stránky společností Syngenta jsou samostatné webové stránky rozdílné od této webové stránky. Jiné webové stránky společností Syngenta jsou provozovány pro různé účely a jsou proto na nich vyvěšena specifická pravidla cookies. Pokud navštívíte Jiné webové stránky společností Syngenta, věnujte prosím krátký čas pročtení pravidel cookies, která jsou na příslušných stránkách vyvěšena.

 

Hypertextové odkazy na jiné stránky

Na tyto stránky může být vložen obsah z webových stránek třetích osob, nebo mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky, které provozuje náš externí poskytovatel služeb, naše pobočky či třetí osoby včetně sociálních médií jako jsou YouTube, Twitter, LinkedIn či Facebook. 

Pokud navštívíte webovou stránku s vloženým obsahem či následujete odkaz na webovou stránku třetí osoby, pamatujte, že tyto stránky mohou používat cookies. Syngenta nemá cookies používané těmito stránkami pod kontrolou, a proto nenese za jejich používání odpovědnost. Doporučujeme Vám proto se předem seznámit s cookies pravidly platnými pro takové webové stránky. 

Syngenta rovněž nabízí na těchto stránkách použití nástroje sdílení, který umožňuje jednoduché sdílení obsahu některých našich stránek na Facebooku, Twitteru a Linkedln. Zmíněné stránky mohou používat cookies, když jste na nich přihlášeni. Syngenta nemá cookies používané těmito stránkami pod kontrolou, a proto nenese za jejich používání odpovědnost. Doporučujeme Vám proto se předem seznámit s cookies pravidly platnými pro takové webové stránky.

Tato Pravidla cookies byla naposledy aktualizována dne 8. 8. 2018.