You are here

Pravidla cookies

Naše stránky stejně jako většina jiných webových stránek využívají pro svoji činnost cookies, abychom zajistili pro Vás nejvyšší uživatelský komfort, který je dosažitelný.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malá množství textových dat, které naše stránky nainstalují na Váš počítač či mobilní telefon/zařízení při Vaší první návštěvě našich stránek.

Cookies umožňují přizpůsobení našich stránek Vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů tím, že Vám poskytneme jedinečný identifikátor a jsme Vaše zařízení schopni rozeznat při Vaší další návštěvě. Stejným způsobem mohou fungovat webové majáky a jiné podobné funkcionality. Pojem cookies tak jak je použit v těchto Cookies pravidlech se vztahuje na všechny aplikace, nástroje či utility, které mají takovýto účinek.

Cookies mohou sloužit k více účelům. Cookies mohou nám umožnit pamatovat si Vaše preference, analyzovat funkčnost našich stránek či nám dokonce mohou umožnit doporučit Vám obsah, který dle našeho názoru je pro Vás nejvhodnější.

Některé cookies jsou schopny uchovávat o Vás osobní informace, tak např. pokud po přihlášení souhlasíte zakliknutím funkce „pamatuj si mě“, pak bude cookie archivovat Vaše uživatelské jméno.

Cookies používané na těchto stránkách:

- nezpracovávají osobní údaje identifikující Vás,

- shromažďují obecné údaje, jako je čas přihlášení a používání těchto stránek, či obecně vymezenou polohu uživatele,

- shromážděné informace nejsou poskytovány externím marketinkovým společnostem a reklamním mediím.

Cookies, které na našich stránkách používáme:

Název cookie Popis

_ga

K rozlišení návštěvníků (GA v AJ General Analytics)

_gat

K limitaci žádostí, které musí být vykonané doubleclick.com

#lang

Jazyk cookie

ASP.NET_Sessionld

Jedná se o cookie, které je používáno k identifikaci doby přihlášení na serveru; vytváří se, když tyto stránky jsou navštíveny uživatelovým vyhledávačem

AWSELB

Pro směrování klienta na serveru.

Navolením příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči můžete používání některých či všech cookies odmítnout, je ovšem nutno upozornit, že pokud tak učiníte, zejména pokud vypnete klíčová cookies, je možné, že nebudete moci v plné míře využít funkčností těchto stránek či jejich částí.

Hypertextové odkazy na jiné stránky společností Syngenta

Tyto stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky  spravované společností Syngenta či jejími sesterskými společnostmi. Tyto jiné webové stránky jsou provozovány pro různé účely a jsou proto na nich vyvěšena specifické podmínky užívání těchto webů a zvláštní prohlášení o zpracování osobních údajů (dále „jiné webové stránky“). Pokud navštívíte tyto jiné webové stránky, věnujte prosím krátký čas pročtení prohlášení o ochraně osobních údajů, které je na příslušných stránkách vyvěšené, a informujte se tak o tom, jaké osobní údaje se mohou prostřednictvím daných stránek zpracovávat.

Hypertextové odkazy na jiné stránky

Stránky www.Syngenta.com obsahují hypertextové odkazy na webové stránky, které provozuje náš externí poskytovatel služeb, naše pobočky či třetí osoby včetně sociálních médií jako jsou You Tube či Facebook. Pokud navštívíte webovou stránku s pevným obsahem či následujete odkaz na cizí webovou stránku, můžete být konfrontování s cookies fungujících na těchto jiných stránkách. Syngenta nemá tyto webové stránky pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Důrazně Vám doporučujeme se předem seznámit s cookies pravidly platnými pro tyto jiné webové stránky.

Syngenta rovněž umožňuje na těchto stránkách používání nástroje sdílení některých našich stránek, který umožňuje jednoduché sdílení našich stránek na Facebooku, Twitteru a Linkedln. Zmíněné stránky mohou používat cookies, když jste na nich přihlášeni. Syngenta nemá tyto webové stránky pod kontrolou a nenese tak odpovědnost za jejich obsah. Proto Vám doporučujeme, abyste předtím, než na jakékoliv tyto stránky vstoupíte nebo na nich poskytnete jakékoliv své osobní údaje, si vyhledali informaci o cookies pravidlech platných na těchto jiných stránkách a pečlivě si je prostudovali.