You are here

Řešení po plodinách

Obilniny

Obilniny patři k plodinám, kterým je v rámci ochrany rostlin věnována velká pozornost...

Kukuřice

Kukuřice není schopna samostatné existence bez pomoci zemědělství. Za poslední...

Slunečnice

Olejniny jsou významnou skupinou plodin v rámci světové rostlinné výroby. Současné...

Řepka

Česká republika patři mezi pět největších pěstitelů řepky v Evropě. Řepka je důležitým...

Brambory

Brambory jsou v současnosti 4. nejdůležitější potravinou na světě, s velkou...

Cukrová řepa

Kvalita osiva a zdravý listový aparát cukrovky je předpokladem dosažení vysokého...

Chmel

Chmel patří k tradičním komoditám českého zemědělství, které se vyváží do celého světa...

Jabloň

V České republice má pěstování ovoce dlouhou tradici sahající až do středověku. Jablka...

Réva vinná

V současné době je chemická ochrana vinic proti škodlivým činitelům neodmyslitelnou...

Zelenina

Patříme mezi nejvýznamněji světové firmy v oblasti šlechtění a prodeje osiv zeleniny....

Mák

Česká republika drží jednoznačný evropský primát v produkci i vývozu máku, jehož...

Pastva pro včely

Předpokládá se, že světová populace vzroste do roku 2050 na devět miliard obyvatel....