Réva vinná

reva

Réva vinná ( Vitis vinifera) je popínavá keřovitá rostlina z čeledi révovitých. Plodem révy jsou bobule, které se používají zejména jako surovina pro výrobu vína i jiných nápojů, ale také k přímé konzumaci. Původní „divokou“ volně se vyskytující rostlinou je podle zdrojů pravděpodobně réva lesní (Vitis vinifera subsp. sylvestris - někteří autoři však původ odvozují od vyhynulých třetihorních druhů). Tato původní réva pak byla pěstiteli v průběhu historie zkulturněna (křížením, šlechtěním) až do současné formy čítající velké množství odrůd. Kulturní formy pěstované ve vinicích vyžadují zpravidla teplou, dobře propustnou půdu bohatou na živiny a stanoviště orientovaná na slunná místa. Divoké formy révy naopak rostou ve vlhkých lesích, křovinách aj.

Rozšíření révy vinné zahrnuje zejména jižní a střední Evropu, pak oblast Přední Asie, podhůří Kavkazu, Střední Asii, v menší míře i oblasti Íránu a severní Afriku. Kulturní odrůdy se dále pěstují v mírném pásu celé zeměkoule.

Odrůdové složení je v ČR velice pestré. Z celkových 16 300 ha je 16 150 ha tzv. moštových odrůd, 100 ha jsou stolní odrůdy a na révové školky či mateční vinice připadá přibližně 50 ha. Z bílých moštových odrůd se nejvíce pěstuje Veltlínské zelené, dále pak Müller Thurgau, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský, z modrých odrůd převažuje Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe, Rulandské modré a Modrý Portugal.

Ochrana révy začala nabývat na svém významu s výskytem významných onemocnění a škůdců. Mezi hlavní houbové choroby v současnosti patří padlí révové (Uncinula necator), peronospora révy (Plasmopara viticola), plíseň šedá (Botrytis cinerea), bílá hniloba (Metasphaeria diplodiella), aj. Hlavními škůdci jsou pak hálčivec révový (Calepitrimerus vitis), vlnovník révový (Eriophyes vitis), mšička révokaz (Viteus vitifolii), ale také některé druhy vyšších obratlovců, např. ptáků, jako jsou špačci aj.

V současné době je již chemická ochrana vinic proti škodlivým činitelům neodmyslitelnou součástí technologie pěstování a společnost Syngenta nabízí kompletní portfolio vysoce kvalitních přípravků pro rešení ochrany révy a zajištění vysoké a zejména kvalitní produkce.

schema_reva_2024_cz.jpg