Obilniny

hyvido Syngenta

Obilniny

hyvido Syngenta

Technologie ošetření obilnin

Obilniny patří mezi velice nenáročné plodiny a jsou schopny růst v různých podmínkach a zároveň poskytovat velmi dobrý výnos. Jsou využívány a pěstovány zejména pro svá semena (obilky). Obilniny jsou v podstatě ušlechtilé trávy, které ve svých semenech obsahují důležité živiny pro živočichy a tedy i pro člověka.

hyvido Syngenta

Inovace v pěstování ječmene

Společnost Syngenta příchází na český obilnářský trh s významnou inovací v podobě uvedení hybridní technologie do pěstování ozimého ječmene. Hybridní ječmeny Hyvido v praxi znamenají vyšší stabilitu výnosu při různých, resp. náročných stanovištích, povětrnostních a pěstebních podmínkách.