Slunečnice

Osivo slunečnice Syngenta

Nabídka hybridů slunečnice

Osivo slunečnice Syngenta

Slunečnice pro všechny HT technologie

slunecnice

Olejniny jsou významnou skupinou plodin v rámci světové rostlinné výroby. Významný podíl v olejninách zaujímá právě slunečnice. Ve světě je čtvrtou a u nás druhou nejdůležitější olejninou.

Význam slunečnice roční spočívá především v získávání vysoce kvalitního, dieteticky hodnotného oleje, využívaného jako technický nebo stolní olej. Hlavním produktem pěstování slunečnice jsou nažky, které jsou v celosvětovém měření druhým nejvýznamnějším zdrojem pro výrobu oleje, vynikající výbornými dietetickými vlastnostmi. Užitek slunečnice je však mnohostrannější.

Slunečnice se pěstuje také jako krmná plodina nebo plodina na zelené hnojení. Opodstatnění pěstování slunečnice zvyšuje i vhodnost jejiho použití jako náhradní plodiny při plošných zaorávkách vymrzlých ozimů a ozimé řepky. Současně vysoce kvalitní hybridy slunečnice potřebují technologicky náročné pěstitelské prostředí, které zabezpečí podmínky bez konkurence plevelů, chorob a škůdců.

Základem vysoké úrody je včasně a správně zasetý porost z osiva s vysokým biologickým potenciálem, které je kvalitně namořeno proti chorobám a škůdcům. Dále je to aplikace herbicidů proti dvouděložním a jednoděložním plevelům a ekonomicky opodstatněná je také aplikace insekticidů a fungicidů k zabezpečení zdravého vývoje plodiny. Důležitým faktorem závislým na ročníku je správné rozhodnutí o případné desikaci porostu.

Slunečnice svou výměrou sice nepatří mezi největší plodiny v České republice, ale má své pevné místo v mnohých zemědělských podnicích.

schema_slnecnica_2024_cz.jpg