Inovace v pěstování ozimého ječmene

Společnost Syngenta příchází na český obilnářský trh s významnou inovací v podobě uvedení hybridní technologie do pěstování ozimého ječmene. Intenzivní šlechtitelská práce a důsledný vývoj pěstebního systému byly a jsou předpokladem pro to, aby hybridní odrůdy ječmenů pěstitele přesvědčily konzistentně vysokými výnosy a vynikajícími agronomickými vlastnostmi v porovnání s běžnými liniovými odrůdami. Hybridní ječmeny kromě toho v praxi znamenají vyšší stabilitu výnosu při různých, resp. náročných stanovištích, povětrnostních a pěstebních podmínkách.

Výhody hybridního ječmene Hyvido

Výkonný kořenový systém

Díky heteroznímu efektu tvoří rostliny větší kořenový systém. To vede k lepšímu příjmu vody a živin. Vše spolu pak tvoří vysoký výnos.

Rychlejší a intenzivnější růst

Rostliny hybridního ječmene jsou již od počátku odnožování viditelně mohutnější a při časném výsevu tvoří už na podzim více odnoží.

Mohutné klasy

Hybridní ječmeny se vyznačují mohutnými klasy se zanedbatelnou redukcí zrn.

Flexibilita termínu setí

Pro hybridní ječmen Hyvido je optimální termín výsevu shodný s liniovými odrůdami, ovšem velmi dobře toleruje i pozdější výsevy. Je tedy možné provést výsev např. po zrnové kukuřici. Tohoto je možné dostáhnout právě díky odlišné dynamice růstu na podzim a dále velmi intenzivní odnožovací periodě na jaře.

Výsledky poloprovozních pokusů dokazují stabilitu výnosu

Společnost Syngenta se dlouhodobě zaměřuje na testování hybridních ječmenů v poloprovozních pokusech o velikosti minimálně 1 hektar po celé republice. Průměrné navýšení hybridů oproti liniovým odrůdám vidíte v grafu. Hybridy dosáhly vyšších výnosů v 80 % pokusů.

hyvido_3
hyvido_4

Doporučený systém pěstování Hybrid Optimized System

  1. Optimální výsevek - Hybridním ječmenům pro optimální využití odnožovacího potenciálu stačí nižší výsevek, aby rostlinky měly prostor (tabulky doporučených výsevků naleznete u jednotlivých hybridů).
  2. Dvě fungicidní aplikace a dvě regulace růstu - Abychom velmi intenzivní růst a potenciál maximálně využili, je nejlepší držet se léty prověřeného systému pěstování, který byl vyvinut speciálně pro ječmeny Hyvido (viz schéma ošetření ochrany rostlin níže).
  3. Optimalizované hnojení - Hybridní ječmeny velmi dobře reagují na intenzifi kaci a dávky dusíku jsou významný intenzifi kační faktor. Doporučené hnojení uvádí tabulka níže.

Doporučení pro hnojení hybridních ječmenů

  1. Intenzivní hnojení podle předpokládaného výnosu (zohlednit lokalitu, odrůdu)
  2. Regenerační hnojení provést na jaře co nejdříve
  3. Aplikovat síru - nejlépe s první nebo druhou dávkou N (na 10–15 kg N dodat 1 kg S)
  4. Zohlednit vývojovou fázi rostliny - neaplikovat příliš vysokou N1 na silně odnožené porosty
  5. Rozdělení N do 3 dávek (v případě sucha možno do dvou)

Optimální nastavení jednotlivých dávek N

hyvido_6

Ochrana rostlin: nešetřete na špatném místě!

schema_hyvido