You are here

Inovace v pěstování ječmene

Společnost Syngenta příchází na český obilnářský trh s významnou inovací v podobě uvedení hybridní technologie do pěstování ozimého ječmene. Intenzivní šlechtitelská práce a důsledný vývoj pěstebního systému byly a jsou předpokladem pro to, aby hybridní odrůdy ječmenů pěstitele přesvědčily konzistentně vysokými výnosy a vynikajícími agronomickými vlastnostmi v porovnání s běžnými liniovými odrůdami. Hybridní ječmeny kromě toho v praxi znamenají vyšší stabilitu výnosu při různých, resp. náročných stanovištích, povětrnostních a pěstebních podmínkách.

 

Co přináší technologie pěstování hybridního ječmene

Výkonný kořenový systém

U hybridních odrůd ozimého ječmene vede heterózní efekt k vývinu zvláště výkonného kořenového systému. Na jaře dochází k rychlejší regeneraci a rychlejšímu, mohutnějšímu růstu kořenového systému. V porovnání s liniovými odrůdami je tvořen vyšší podíl postranních kořenů, což má pozitivní vliv na lepší příjem vody a živin. Nadzemní části rostlin mají rychlejší vývin nových listů a silnější stéblo. Celkově se rostliny od liniových odrůd odlišují lepší vitalitou a vzrůstem.

 

 

Vyšší a stabilnější výnos

Čím lépe je pěstební technologie přizpůsobena zvláštní růstové dynamice hybridního ječmene, tím většího výnosu můžeme v praxi dosáhnout. Společnost Syngenta již řadu let prodává hybridní ječmeny na německém trhu a na základě dlouholetých zkušeností vyvinula tzv. Hybrid Optimized System, tedy systém agrotechnických opatření, která by měla být dodržována, pokud chceme opravdu naplno využít geneticky daný potenciál jednotlivých hybridů.

 

 

Vyšší flexibilita při pěstování

Z hlediska doby setí nabízejí hybridy společnosti Syngenta oproti běžným odrůdám výrazně větší flexibilitu. Na většině stanovišť jsou bez významného poklesu výnosu možné i pozdní výsevy až do 10. října a otevírají tak nové možnosti úpravy osevního postupu. Hybridní ječmen lze bez problému vysévat i po kulturách s pozdní sklizní jako je kukřice nebo po časně vyorané cukrové řepě. Dalšími výhodami hybridů společnosti Syngenta s možností pozdního výsevu jsou nižší zaplevelení, menší napadení chorobami, virózami a houbami rodu Fusarium po kukuřici, a v neposlední řadě vyrovnání pracovních špiček v době setí.

 

Hybrid Optimised System a jeho základní prvky:

  • Přizpůsobení hustoty výsevu - vyšší vitalita hybridů vede k vyššímu odnožování a vyšší produkci kořenové masy. Z toho důvodu se doporučuje snížení výsevku oproti konvenčním liniovým odrůdám o 30 % (zkušenosti profesionálních pěstitelů ukazují vynikající výsledky i při snížení výsevu o 40 %).
  • Přizpůsobení hnojení N v závislosti na vývoji rostlin (zcela zásadní význam zde hraje správné načasování a správná dávka především N1, tzv. první dávky dusíku)
  • Dvojí ošetření růstovými regulátory pro kvalitní ochranu proti polehnutí a podporu vysokých hmotností jednotlivých klasů
  • Dvojí ošetření fungicidy pro udržení výborného zdravotního stavu a maximálního výkonu asimilačního aparátu během vegetace

Porovnání výnosů ozimých ječmenů při různých technologicích pěstování (průměrný výnos dvou pokusů - ZVÚ Kroměříž a ZS Kluky, 2013).

Hybrid Optimised System = dvojí aplikace regulátoru, dvojí aplikace fungicidu

Běžná technologie = jedna aplikace regulátoru, jedna aplikace fungicidu

Hnojení N v závislosti na vývoji rostlin

  Vývoj rostlin na začátku vegetace N1 N2 N2*
(N-stabilizované
hnojivo)
N3*
Na normálních
stanovištích:
3 dávky N
3 listy - 2 odnože 80 40   60
3-6 odnoží 50 50   80
>6 odnoží 30 60   90
Při pravidelném
suchu počátkem
léta: 2 dávky N
3 listy - 2 odnože 80   100  
3-6 odnoží 60   120  
>6 odnoží 40   140  
Vývojová fáze BBCH 25 29/30 31/32 37

* v závislosti na zásobě vody, resp. očekávaném výnosu; zohlednit mobilizaci N daného stanoviště

Ochrana rostlin: nešetřete na špatném konci!