Hodnocení produktu

Hlavní úkol

Photo GIC
Vyhodnotit, charakterizovat a doporučit umístění nových hybridů, začíná rok před podáním registrační žádosti a běží po celou dobu registračního procesu v rámci Evropy:

 • Identifikovat potenciální top produkty
 • Informovat obchodní týmy o poznatcích a odborných posudcích týkajících se našich produktů
 • Určit nejlepší oblasti pro pěstování a parametry pro pěstební technologii
 • Získat registrace hybridů v různých seznamech odrůd států EU

Specifické úkoly

Corn Silage Photo

 • Získat informace o nových odrůdách
 • Vyhodnotit tyto produkty ve srovnání s konkurencí
 • Zrealizovat konkrétní studie ohledně hybridů:
 • Profily kvality siláže
 • Kvalita zrna:
 • Studie na téma fuzárie a mykotoxiny
 • Využití v potravinářství a pro krmné účely
 • Průmyslové využití

Podpora hodnocení produktů

 • Evropská testovací síť spojila více jak 150 míst po celé Evropě (viz. mapy) s ohledem na velikost trhu a půdně-klimatické oblasti

Testovací síť kukuřice na zrno:

Testovací síť kukuřice na zrno

Testovací síť kukuřice na siláž:

Testovací síť kukuřice na siláž
 • Data z více míst a za několik let
 • Specifické studie (herbicidy, fuzárie, mykotoxiny a vodní zásoba)
 • Mocné nástroje jako například víceleté databáze: SPIRIT a GIS 

SPOLEČNÝ CÍL: poskytnout zemědělcům nejlepší doporučení pro pěstování plodin