Šlechtění

Cílem naší šlechtitelské činnosti je poskytnout:

 • Všem evropským zemědělcům hybridní odrůdy kukuřice maximálně přizpůsobené jejich specifickému místnímu prostředí (od anglických a dánských krátkých vegetačních období po velmi horká klimata jižního Španělska nebo Turecka)
  • Typu zemědělství (vysoká intenzita a vyšší výsevní množství v západní Evropě, nižší intenzita a nižší výsevky ve střední a východní Evropě, organické zemědělství)
  • Využití (zrno, siláž, bioplyn, CCM, LKS)
 • Evropskému průmyslu maximálně přizpůsobené odrůdy vzhledem k typu a metodě zpracování: mletí za sucha (šrot, kukuřičné vločky), mletí za mokra (speciální škroby), etylalkohol, bioplyn, olej, biologicky odbouratelné plasty

Výsledkem této činnosti je portfolio asi 100 odrůd přizpůsobených rozmanitým obtížným okolnostem co se týče prostředí, pěstitelské intenzity, chorob a napadení škůdci, na 18 miliónech hektarech kukuřice pěstované v Evropě (25 zemí EU,  Rumunsko, Chorvatsko, Bulharsko).

Každý rok je na trh uvedeno přibližně 20 nových vysoce konkurenčních hybridů, čímž dochází k neustálému obnovování portfolia.

Biologická rozmanitost těchto odrůd je velmi vysoká a je neustále zlepšována novými introgresemi (introgrese = šíření genu z jednoho druhu do druhého druhu při dlouhodobé hybridizaci). Naše šlechtitelské projekty zahrnují zdroje zárodečné plazmy z naší celosvětové sítě testovacích stanic v Severní a Jižní Americe, Jižní Africe a Asii. Také evropské krajové kultivary a elitní linie z nich pocházející do značné míry přispívají k adaptaci a produkci našich raných hybridů.

Evropská struktura spojuje tradiční šlechtění s novými technologiemi:

Šlechtitelská sít EU

6 šlechtitelských programu je realizováno v 6 stanicích: od severu na jih

 • Wadersloh v severozápadním Německu: velmi rané a rané silážní hybridy pro severozápadní Evropu a kontinentální území (Velká Británie, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Polsko, Rusko)
 • Les Pas - Rennes v severozápadní Francii: rané a středně rané silážní hybridy pro západní Francii
 • Ponts de Cé ve střední a západní Francii: rané a středně rané zrnové hybridy (Francie, Rakousko, Polsko, Madarsko, Ukrajina)
 • Debrecen ve východním Madarsku: středně rané a středně pozdní zrnové hybridy pro kontinentální území. (Madarsko, Ukrajina, Rumunsko)
 • Garlin v jihovýchodní Francii: středně pozdní a pozdní zrnové (Portugalsko, Španelsko, Francie, Itálie, Madarsko, Srbsko)
 • Casalmorano v severní Itálii: velmi pozdní zrnové a silážní hybridy (Portugalsko, Španelsko, Itálie, Recko, Turecko, Srbsko)
 • Na rok 2009 je plánována výstavba 1 stanice na Ukrajině, v tomto roce se realizuje zkušební sít. Bude se věnovat raným a středně raným zrnovým hybridům pro kontinentální území.

Každý šlechtitelský program se věnuje určité skupině ranosti a geografické zóně, také ale intenzivně experimentuje s hybridy, které byly vyšlechtěny v rámci jiných evropských programů a které vyšlechtily naše kanadské a americké stanice.

Vyšlechtěné hybridy jsou testovány ve velmi rozsáhlé Evropské hodnotící síti, kterou tvoří více než 150 míst a která pokrývá všechny základní geoklimatické zóny a která umožnuje identifikovat místní možnosti přizpůsobení a specifické použití.

Experimentální funkce je centralizována na evropské úrovni a řídí mohutnou sít šlechtitelských a hodnotících experimentů pro kukuřici a slunečnici. Celkový počet testovacích parcel u kukuřice, kterých je asi 250.000, neustále roste díky propracovanému systému řízení a vyhodnocování dat. Jedna významná markerovací laborator se nachází v Toulouse a je napojena na celosvětovou síť markerovacích a genomních míst ve Spojených státech. Tato laboratoř dodává šlechtitelům kukuřice nové nástroje, které zvyšují jejich výkonnost a které vedou k lepšímu využití genetických zdrojů:

 • Finger printing (Kopírování ukazatelu), k optimalizaci šlechtitelských projektu a hledání nových zdroju zárodečné plazmy
 • Marker Assisted Selection (Selekce podle genetických markeru), k posílení hlavních šlechtitelských projektu a využití genetických zdrojů
 • Marker Assisted Inbred Conversion (Konverze inbredních linií podle genetických markeru): k urychlení a zajištení kvality konverzí inbredních linií(vlastnosti mohou nebo nemusí být transgenózní): odolnost vůři chorobám, škůdcům a herbicidům, voskové nebo bílé jádro atd.
 • Marker Assisted Traits Selection (Selekce vlastností podle genetických markeru): ke zlepšení efektivnosti výběru vzhledem k hlavním agronomickým vlastnostem v ranném stádiu šlechtění.

Celosvětové genomní projekty: objev a identifikace příznivých projevů genu a jejich využití ke zlepšení naší zárodečné plazmy.

Transgenózní vlastnosti

Naše nejlepší zárodečná plazma je upravena transgenózními vlastnostmi tak, aby, okamžitě jakmile bude v různých zemích možná komercializace, bylo možné na trh uvést modifikované hybridy:

 • Hybridy odolné vůči škůdcům jsou klíčem ke zlepšení stability výnosu a nutriční hodnoty zrna v oblastech, kde jsou hlavními škůdci zavíječ kukuřičný (Ostrinia), motýl Sesamia a bázlivec kukuričný (Diabrotica)
 • Hybridy tolerantní k účinné látce glyphosate budou využitelné pro zemědělství s nízkými vstupy a ke zlepšení energetické rovnováhy našich plodin
 • Spojení obou druhu odolnosti se skupinou několika genů poskytne zemědělcům pohodlnější a účinnější řešení k ochraně a pěstování plodin

Celkový objem investic v oblasti šlechtění kukuřice přesahuje 10 % obratu realizovaného v EU.

Evropský tým představuje 46 zaměstnanců na plný úvazek.

Jsou to Francouzi, Nemci, Španelé, Italové, Turci, Maďaři a Ukrajinci na pozicích šlechtitelů, výzkumných a laboratorních techniků.

Naše kritéria výběru jsou řízena poptávkou ze strany našich zákazníků

Multifunkční týmy, které nazýváme Produkčními projektovými týmy, kde jsou také lidé z oblasti marketingu, výroby a výzkumu, definují profil odrůd, které zemědělci a průmysl v jednotlivých oblastech vyžadují. Na základě techto priorit mohou šlechtitelé zvážit intenzitu výběru rozdílných vlastností.

Zde jsou některé příklady klíčových projektů:

Produkční projekt "Raný"
Velmi rané a rané silážní a zrnové odrůdy pro severní Evropu

 • Výnos stravitelné silážní hmoty a stabilita tohoto výnosu pri zatížení chladem a suchem
 • Kvalita siláže: obsah škrobu, stravitelnost buněčných stěn, obsah vlákniny, využitelná energie pro produkci mléka a masa
 • Odolnost kořenovému poléhání
 • Odolnost vůči sněti

Středně raný, středně pozdní a pozdní zrnové hybridy pro střední západní a východní Evropu

 • Výnos zrna a stabilita tohoto výnosu pri zatížení suchem a teplem
 • Rychlé uvolňování vody ze zrna
 • Tolerance k lámání stébla
 • Odolnost vůči hnilobě klasu: typy s nízkým obsahem mykotoxinu
 • Odolnost vůči obecné sněti, antraknóze (obecné listové skvrnitosti), odolnost vůči plísním
 • Odolnost vůči zavíječi kukuřičnému

Pozdní a velmi pozdní zrnové hybridy pro jižní Evropu (také silážní hybridy pro Itálii)

 • Výnos zrna a stabilita tohoto výnosu pri zatížení teplem a suchem
 • Rychlé uvolňování vody ze zrna
 • Tolerance k lámání stébla a kořenovému poléhání
 • Odolnost vůči hnilobě klasu: typy s nízkým obsahem mykotoxinu
 • Odolnost vůči virům MDMV a MRDV
 • Odolnost vůči sněti