You are here

revustop Syngenta

Revus Top

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
4 x 5 l
S-pac
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou

  • Dvojitá ochrana – proti Phytophtora i Alternaria spp.
  • Výborný preventivní i kurativní účinek
  • Snadné použití – bez nutnosti míchání

Mechanismus působení

Přípravek Revus® Top obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole, které se navzájem výborně doplňují jak ve spektru, tak v síle účinku.

Mandipropamid je účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin (CAA – fungicidy) má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Unikátní technologie LOK + FLO umožňuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO). Jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm.

Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je širokospektrý systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Doporučení pro aplikaci

V bramborách ošetřujeme maximálně 3× v průběhu sezóny a to od vývojové fáze BBCH 31 (počátek prodlužovacího růstu, cca 15 cm) do vývojové fáze BBCH 91 (hlízy ještě nemají pevnou slupku). Interval mezi ošetřeními je pro plíseň bramborovou 7 dní, pro hnědou skvrnitost bramborových listů minimálně 10 dní. Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny CAA-fungicidů ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Efekt Revus® Top v boji s Alternárií

revus_top1

Doporučení pro zařazení Revus® Top v rámci fungicidního sledu

revus_top2

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Brambory