You are here

Revus Top

Poslední aktualizace:
13.07.2017

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Plíseň bramborová i alternárie jednou ranou

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně bramboru proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti listů bramboru.

  • Dvojitá ochrana – proti Phytophtora i Alternaria spp.
  • Výborný preventivní i kurativní účinek
  • Snadné použití – bez nutnosti míchání

Mechanismus působení

Přípravek Revus® Top obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole, které se navzájem výborně doplňují jak ve spektru, tak v síle účinku.

Mandipropamid je účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin (CAA – fungicidy) má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíseň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Unikátní technologie LOK + FLO umožňuje rychlou a pevnou vazbu s rostlinným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO). Jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm.

Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je širokospektrý systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Brambory