You are here

vibrance star logo Syngenta

Vibrance Star

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l
Složení: 
Formulace: 
FS - kapalný suspenzní koncentrát

Superstar pro moření ječmenů

Vibrance_star_2

 • Specialista na prašnou sněť ječnou
 • Vynikající proti kořenomorce
 • Rooting Power technologie - masivní kořenová hmota Registrace do všech obilnin
 • Unikátní Formula M - špičková kvalita moření

Mechanismus působení

Vibrance Star je nové, třísložkové, fungicidní mořidlo, které chrání osivo proti širokému spektru hospodářsky významných chorobám obilnin způsobených houbovými patogeny.

Širokospektrální účinná látka sedaxane je SDHI (inhibitor enzymu sukcinát-dehydrogenázy), který působí v mitochondriálním dýchacím řetězci hub. Zablokováním činnosti sukcinát-dehydrogenázy dochází k destrukci buňky, která není energeticky zásobována. Sedaxane se v rostlině šíří transpiračním vodním proudem v xylému.

Fludioxonil působí jako kontaktní fungicid, který inhibuje enzym protein kinázu. To spustí sled reakcí, jejichž výsledkem je narušení osmotické rovnováhy buňky. Důsledkem toho dojde k narušení růstu konidií a mycelií choroboplodných hub. Účinná látka pochází ze skupiny fenylpyrrolů a je odvozena z pyrrolnitrinu, přírodní antimykotické látky produkované půdními bakteriemi rodu Pseudomonas spp.

Triticonazole, který patří do skupiny SBI/DMI fungicidů, funguje proti širokému spektru půdních patogenů, převážně na houby rodu Ustilago spp.

Mix těchto účinných látek zaručuje kvalitní ochranu osiva proti hospodářsky významným chorobám jako je Monographella nivalis, Septoria nodorum, Tilletia caries, Ustilago spp., Rhizoctonia spp., Pyrenophora graminea, Urocystis occulta nebo například Fusarium spp. 

Rooting Power technologie

Učinná látka sedaxane byla vyvinuta nejen pro ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale také za účelem doručení maximálně příznivého účinku na růst a vývoj kořenového systému. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu) a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.

Zkušenosti během rozsáhlého testování produktu v laboratorních, skleníkových a dále polních podmínkách jasně prokázaly přímý vliv sedaxanu na viditelně silnější a zdravější kořeny. Kořeny jsou delší, zdravější, kořenové vlášení je mohutnější, dochází k dřívejšímu „nastartování“ rostliny, přiznivému vlivu na časnější vzcházení a příznivému vlivu na fyziologické procesy v rostlině. 

 • Silné a zdravé kořeny
 • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
 • Vyšší jistota přezimování
 • Lepší vitalita rostlin
 • Maximalizace genetického potenciálu

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek může být souběžně aplikován s pomocným přípravkem k moření osiv CetTM M, za pomocí technolo- gie 100% aplikační proces, dle pokynů k použití pomocného prostředku. 

Příprava mořící suspenze

Před použitím dobře promíchejte.
Pokud je přípravek používán ředěný vodou, postupuje se následovně:


 • míchací nádrž se naplní vodou,

 • za neustálého míchání se přidá požadované množství přípravku Vibrance Star,
 • míchání suspenze pokračuje po celou dobu moření,

 • suspenze musí být spotřebována do 24 hodin po přípravě. 

Špičková formulace přípravku „Formula M“

Mořidlo Vibrance Star disponuje zlepšenou formulací přípravku pod názvem „Formula M“. Ta přináší další výhody uživatelům mořidel společnosti Syngenta. Díky této technologii došlo k další optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku s cílem zdokonalit technologii aplikace a ještě více zlepšit parametry kvality namořenosti osiva.

Zlepšuje se sypnost jak čerstvě namořeného ještě vlhkého osiva, tak i suchého namořeného osiva, což má za následek zvýšení kapacity moření v průměru o 15 % ve velkoprovozních podmínkach. S technologií „Formula M“ je možné používat méně vody. U diskontinuálních mořiček (např. Rotostat) se zkracuje doba potřebná pro sekundární domoření. Výsledky Heubach testů na prašnost prokázaly výrazné snížení prašnosti nejen při procesu moření, ale i při manipulaci s namořeným osivem.

V důsledku menších ztrát mořidla vlivem otěru není osivo podmořeno, zlepšuje se i rovnoměrnost namoření a také výsledná barevnost osiva.

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Ječmen

Oves

Pšenice

Tritikale

Žito