You are here

Treso

Poslední aktualizace:
08.03.2022

Fungicidy

Velikost balení: 
HDPE kanystr 10x1 kg
Formulace: 
WG - ve vodě dispergovatelné granule

Pojistěte si vysoký výnos

  • Vynikající účinnost i za vysokého tlaku hlízenky obecné
  • Jistota pro budoucnost bez obav z rezistence
  • Bez omezení v ochranných pásmech vod a na svažitých pozemcích
Účinná látka Formulace Balení
fludioxonil 500 g/kg WG - ve vodě dispergovatelné granule HDPE kanystr 10×1 kg

Mechanismus působení

Inovativní fungicid s účinnou látkou fludioxonil, který je u ozimé řepky jediným povoleným zástupcem skupiny fenylpyrolů. Přípravek Treso rozšiřuje paletu účinných látek pro použití v době květu řepky a nabízí účinnou alternativu k dosud povoleným produktům, které často využívají stejné třídy účinných látek. Treso® chrání řepku olejku proti houbovým onemocněním způsobeným houbou Sclerotinia sclerotiorum. Přípravek obsahuje účinnou látku fludioxonil ze skupiny fenylpyrolů. Tato látka je odvozená z pyrrolnitrinu, přírodní antimykotické látky produkované půdními bakteriemi rodu Pseudomonas spp. Fludioxonil je širokospektrální fungicid s dlouhým reziduálním účinkem. Fludioxonil působí na transportní mechanismy v buňkách patogenu, což v konečném důsledku způsobuje inhibici klíčení konidií a jejich pronikání do rostliny.  Účinná látka fludioxonil vykazuje nízké až střední riziko rezistence proti houbovým patogenům. Treso® není omezené v použití na pozemcích v ochranných pásmech vod a na svažitých pozemcích.

Použití a dávkování přípravku

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka Poznámky
    přípravek kg/ha kapalina l/ha   
Řepka olejka hlízenka obecná 0,5 250-400 Doporučená aplikační dávka BBCH 61–69, max. 1×
Řepka olejka hlízenka obecná 0,75 250-400 Registrovaná aplikační dávka BBCH 61–69, max. 1×

 

Doporučení pro aplikaci

Výjimečná účinnost při velmi silném napadení rostlin, zajištění výnosu řepky až do doby sklizně. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při ošetření co nejdříve po infekci. Většinou se jedná o okamžik začínajícího hlavního kvetení (BBCH 65). Přípravek Treso® nabízí nejvyšší účinnost proti hlízence obecné, která může způsobit výrazné snížení výnosů. Dle interních výsledků ale vykazuje přípravek Treso® účinnost i proti plísni šedé (Bortytis cinerea) a černi zelné (Alternaria brassicae).

Treso fungicid do řepky

 

Treso fungicid do řepky

Hlízenka obecná                                               Hlízenka obecná                                              Hlízenka obecná

Řepka olejka