You are here

elatus_era.logo Syngenta

Elatus Era

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 × 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

Silnější. Stabilnější. Kompletnější.

  • Fungicid se zcela novou účinnou látkou SOLATENOL - nejsilnější SDHI fungicid na trhu
  • Extrémní dlouhodobost účinku
  • Nepřekonatelná účinnost na braničnatky a rzi 

Mechanismus působení

Přípravek ELATUS Era je fungicidní přípravek obsahující účinné látky SOLATENOL a prothiokonazol.

SOLATENOL blokuje enzym sukcinátdehydrogenázu (komplex II), který působí na vnitřní straně mitochondriální membrány, podílí se na citrátovém cyklu a aktivně se účastní buněčného dýchání. SOLATENOL svým působením naruší buněčné dýchání a tím zlikviduje patogenní buňku. SOLATENOL patří k nové generaci SDHI fungicidů s vyšší účinností a efektivitou při ničení patogenních buněk.

Prothiokonazol je širokospektrální, systematický fungicid, který účinně likviduje patogeny z řad Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Má preventivní, kurativní a eradikativní účinek. Po absorbování prothiokonazolu do cílové buňky dochází k narušení biosyntézy sterolů, což vede k destrukci membránové struktury.

Obě účinné látky tak efektivně chrání pšenici proti braničnatkám (Septoria sp.), rzi pšeničné (Puccinia recondita), rzi plevové (Puccinia striiformis), fuzáriím (Fusarium spp.); ječmen proti rzi ječné (Puccinia hordei), hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres), rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis), ramulárii (Ramularia collo- -cygni); žito proti rzím (Puccinia sp.), rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis) a tritikale proti rzím (Puccinia sp.) a braničnatkám (Septoria sp.). 

Pusťte si video, jak funguje fungicid Elatus Era

Elatus Era Syngenta

 Důvody pro použití

  • Zcela nová účinná látka SOLATENOL - nejsilnější SDHI fungicid na trhu Špičková účinnost na braničnatky a rzi
  • Široké spektrum účinku proti všem hlavním listovým chorobám
  • Extrémní dlouhodobost účinku
  • Kombinace se silným azolem (prothiokonazolem)
  • Nejdéle zelený list bez prodloužení vegetace
  • Kompletní ochrana listu vedoucí k vysokému výnosovému navýšení
  • Možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních i povrchových vod 

Elatus_era_1

Doporučení pro aplikaci

Přípravek ELATUS Era patří do prémiových a nejkvalitnějších fungicidních technologií pěstování obilnin. Jeho nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci nebo na počátku infekce chorob. Doporučená dávka pro aplikaci je 0,8 l/ha až 1 l/ha. Pro maximální využití potenciálu přípravku je optimální termín aplikace fáze BBCH 39, při které je zajištěna ochrana praporcového listu na nejvyšší úrovni a na extrémně dlouhou dobu. 

ELATUS Era - kompletní ochrana listů

Elatus_era_2

ELATUST Era byl napříč celou Evropou testován ve stovkách pokusů. Graf ukazuje průměrné výsledky účinnosti v těchto pokusech na hlavní listové choroby. V porovnání na stávající SDHI řešení dosahuje vždy ELATUS Era významně lepší účinnosti a výsledky tak prokazují kompletní ochranu listu. 

Výnos (g/ha) - pšenice ozimá​

n=2 (Velká bystřice, Trutnov, 2016)
výnos na neošetřené kontrole 69,95 q/ha = 100 % 

Elatus_era_3

Ve výnosových pokusech dosáhl ELATUS Era špičkových výsledků v obou testovaných dávkách. Navýšení výnosu oproti neošetřené kontole bylo na úrovni kolem 2 t/ha, v porovnán na stávající SDHI fungicidy navýšení kolem 0,7 t/ha.

Tank-mix kombinace​

Na základě testů fyzkálně chemické kompatibility je možné přípravek ELATUS Era kombinovat s většinou herbicidů, fungicidů, regulátorů růstu i s hnojivy. Nedoporučujeme kombinaci s hnojivem DAM ve vysokých dávkách (200 l/ha). Před aplikací DAM je doporučeno udělat zkoušku mísitelnosti.

 

Stáhnout etiketu

Ječmen

Pšenice

Tritikale

Žito