Snadná, účinná, flexibilní a bezpečná regulace porostů

Aktuality
aktuality_moddus_1132x637_16_ku_9.png

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech s.r.o.

 

Při pěstování obilnin je morforegulace důležitým prvkem pěstební technologie. Při pěstování ječmene jarního i pšenice ozimé nepřemýšlíme, zda morforegulaci porostu do systému ochrany zařadíme či nikoliv, ale jakým způsobem ji budeme provádět. 

 

Morforegulaci je potřeba přizpůsobit podmínkám počasí dané sezóny. Vzhledem k tomu, že na počátku vegetace nikdy nevíme, jak bude vegetační sezóna probíhat a jak bude srážkově bohatá, je aplikace morforegulátoru v optimálním termínu ekonomicky vysoce efektivním opatřením.

 

Hlavním smyslem morforegulace porostů je ochrana před polehnutím. Chráníme tak nejen výnos zrna, ale i jeho kvalitu. 

Pro ochranu porostů a zvýšení jejich odolnosti před poléháním je ideální aplikace regulátoru Moddus EC nebo Moddus Flexi v období sloupkování, případně následné doregulování porostu v období kolem BBCH 37-39. Regulace je velmi vhodná u hustých porostů, při vysoké intenzitě pěstování a u odrůd s dlouhým stéblem a nízkou odolností k poléhání. Na počátku sloupkování je také možné použít kombinaci Moddus -u s produkty CCC, tato kombinace je vysoce efektivní a uplatní se především ve vláhově bohatých sezónách. 

 

Dva originály – jedna účinná látka – kvalita na kterou se můžete spolehnout

Trinexapac nabízíme ve dvou formulacích – Moddus EC a Moddus Flexi (ME formulace, mikroemulze), obě formulace obsahují 250 g/l trinexapacu. 

Originální formulace Moddus EC přináší řadu let zákazníkům jistotu spolehlivé efektivity a současně vysoké míry bezpečnosti pro rostlinu.

Moddus Flexi je díky novější a jedinečné ME formulaci ještě lépe mísitelný s celou řadou pesticidů a jeho použití v tank-mix kombinacích je pro rostliny mnohem bezpečnější a šetrnější. Formulace Moddus Flexi zjednodušuje a urychluje přípravu aplikační kapaliny, kdy nedochází k problémům s rozpustností i při přípravě aplikační kapaliny v chladnějších podmínkách. Jde o vysoce rozpustný koncentrát s deklarovanou rozpustností už při teplotách od 5°C. Nízká rozpustnost, zejména generických výrobků, může způsobit ucpávání filtrů, usazeniny v postřikovači, nerovnoměrné pokrytí nebo poškození rostlin při aplikaci, případně ztráty efektivity účinné látky. Všechny tyto faktory jsou nežádoucí. 

Moddus EC i Moddus Flexi jsou rychle přijímány do rostlinných pletiv i při nízkých teplotách. 

 

Obecné pravidlo „Bez aktivního růstu není regulace účinná.“ 

V rámci dlouholetých pokusů bylo prokázáno, že teplota při aplikaci není nejdůležitější faktor z pohledu vlivu na účinnost regulace. Pro optimální účinek regulátoru je ním aktivní růst plodiny. Pokud plodina není v aktivním růstu, neměla by být regulována. Ideálně regulujte porost v době aktivního růstu rostliny, nebo pokud je aktivní růst očekáván. 

Aktivní růst rostliny neprobíhá, pokud je kulturní plodina vystavena nedostatku živin, světla, nízkým teplotám nebo jakýmkoliv formám stresu, se kterými se musí vyrovnávat. Čím delší doba bude mezi aplikací regulátoru a zahájením aktivního růstu rostliny, tím nižší efektivitu regulace lze u jakéhokoliv regulátoru očekávat. Teploty hrají významnou roli v rozpustnosti produktů při přípravě aplikační kapaliny a při příjmu účinných látek rostlinou. Z toho důvodu doporučujeme u obou našich produktů aplikaci až při teplotách od 8°C. Rozhodně není vhodná aplikace při očekávaných mrazech, dlouhodobě nízkých teplotách pod 5°C a na porost jakkoliv stresovaný. 

 

Jak oba regulátory aplikovat

Při použití obou formulací Moddus -u v jedné vegetační sezóně doporučujeme aplikovat Moddus EC na počátku sloupkování (ideálně v BBCH 31-32). Moddus Flexi se velmi dobře uplatní v pozdějších termínech aplikace (BBCH 35-37). Nejen v sušších letech můžeme při pěstování ječmene jarního i pšenice ozimé také využít dělenou aplikaci regulátorů růstu. V časném jarním období (BBCH 31-32) aplikujeme Moddus EC a následně v období růstové fáze BBCH 37-39 Moddus Flexi, oba produkty v dávkách 0,2-0,3 l/ha. Tato technologie je velmi šetrná k ošetřované plodině, dá se použít jak v sezónách se srážkovým deficitem, tak ve vláhově bohatých letech, nutné je pouze přizpůsobit dávky aktuálnímu průběhu počasí a vláhovým podmínkám. 

V případě, že se rozhodnete použít pouze jeden z produktů, lze oba aplikovat jak v období počátku sloupkování, což je pro ochranu porostů optimální termín, tak v pozdějších termínech v souladu s registrací jednotlivých produktů.

 

Mísitelnost – ideálně tři komponenty

Oba produkty – Moddus EC i Moddus Flexi – jsou velmi dobře mísitelné s celou řadou pesticidů a výsledné tank-mix kombinace ve srovnání s generickými produkty jsou mnohem bezpečnější k plodině.

Oba produkty lze mísit s fungicidy, herbicidy, insekticidy i hnojivy s obsahem mikroprvků. 

Při přípravě aplikační kapaliny obecně platí pravidlo, že pro přípravu tank-mix kombinace s regulátory růstu není vhodné, aby tank-mix kombinace obsahovala více jak tři produkty/komponenty (včetně regulátoru růstu), ideální a bezpečné pro plodinu je použít do tank-mixu dva komponenty.

 

Mísitelnost s fungicidy

Mísitelnost obou regulátorů s fungicidy je bezproblémová. Zde můžeme bezpečně použít do tank-mix kombinace:

 

Při přípravě tank-mixu aplikační kapaliny produktů Moddus (EC i Flexi) + Unix 75 WG je z důvodu WG formulace u Unix-u 75 WG, třeba pamatovat na dodržování správných postupů pro přípravu tank-mix kombinací. Důležité je nejprve přidat do aplikačního zařízení Unix 75 WG a po jeho úplném rozpuštění doplnit regulátor Moddus, zabráníme tak možným problémům s rozpustností Unix 75 WG. V případě využití tank-mix kombinace obou Moddus -ů s azolovým fungicidem, můžeme díky synergickému efektu azolů snížit dávku o 0,1 l/ha.

 

Mísitelnost s herbicidy

Mísitelnost s herbicidy je také možná, i když z obecného hlediska vlivu na obilniny méně šetrná. U Moddus (EC i Flexi) jsme testovali především kombinace s našimi herbicidy Axial Plus a Avoxa. Jejich použití je pro plodinu bezpečné a možné. Zde je však šetrnější k plodině už nedoplňovat do tank-mix kombinace další komponent. 

 

Mísitelnost s insekticidy a hnojivami

S insekticidy je použití tank-mix kombinace naprosto bezpečné. Z hnojiv doporučujeme hnojiva s obsahem mikroprvků. Nevhodná jsou hnojiva s vysokým obsahem dusíku (DAM) a jejich aplikace ve vysokých koncentracích. Pokud je potřeba aplikovat DAM, je tank-mix možný pouze při dodržování naředění DAM s vodou v poměru 1:3, pak můžeme hovořit o bezpečném použití pro plodinu.

 

Kdy je mísitelnost kontraproduktivní

Obecně při přípravě tank mix kombinací produktů platí pravidlo, že několikanásobné tank-mixy typu herbicid, morforegulátor, fungicid, listové hnojivo, stimulátor a/nebo smáčedlo jsou často kontraproduktivní. Nevedou k pozitivnímu výsledku, protože jednotlivé komponenty mohou ovlivňovat protichůdné biochemické reakce a zvyšuje se tak pravděpodobnost vzniku více či méně viditelné fytotoxicity.

 

Benefity našich morforegulatorů

Hlavními přínosy je kromě spolehlivé ochrany proti poléhání i podpora rozvoje kořenového systému při aplikaci na počátku sloupkování, což se projeví především v podmínkách, kdy jsou rostliny ohroženy určitými stresy (nedostatek výživy, sucho aj.). Významné je jejich pozitivní působení na úpravu struktury porostu, které má pozitivní vliv na počet klasů, HTZ, počet zrn v klasu. Efekt je výraznější v suchých letech. Další výhodou je také aplikace v nízkých dávkách. 

 

Inovativní high-tech technologie v cenově výhodném balíčku

Také v letošní sezóně nabízíme našim zákazníkům skutečně inovativní technologii – Moddus Flexi v balíčku s fungicidem Elatus Era. Jde o propojení moderní formulace regulátoru růstu se špičkovou úrovní fungicidní ochrany, navíc se zvýhodněným cenovým nastavením. 

Spojte naše nejlepší produkty a využijte je ve své pěstební technologii pro ochranu vašich porostů proti chorobám i proti polehnutí. Zajistěte si excelentně vyhlížející porosty a vysoké výnosy prvotřídní kvality.

balicek_elatus_era_moddus_flexi_pack.jpg

 

VIDEO: Moddus pomáhá v nepříznivém počasí

Pěstování zdravých rostlin není snadné. Nakonec vše závisí na počasí. Moddus vám již 20 let pomáhá : podporuje tvorbu kořenů, zlepšuje příjem živin a hospodaření s vodou, příznivě ovlivňuje výnos. 

Pro shlédnutí videa klikněte na obrázek:

moddus2.jpg

 

KAM DÁL:

Regulátor růstu Moddus

Regulátor růstu Moddus Flexi

Obchodní zástupce pro přípravky na ochranu rostlin