You are here

axial Syngenta

Axial Plus

Poslední aktualizace:
08.03.2022

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
4 x 5 l
20 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Odejděte z pole jako vítěz!

  • Nejvyspělejší graminicid na trhu s nejširším spektrem účinku proti trávovitým plevelům
  • Jedinečné řešení proti rezistentním formám chundelky metlice
  • Nejširší aplikační okno
  • Nejvyšší spolehlivost na přerostlé trávy

Mechanismus působení

Pinoxaden, účinná látka přípravku Axial, patří do skupiny phenylpyrazolinů. Inhibuje enzym acetylkoenzym A karboxylázu (ACC) jak v chloroplastu, tak i v cytoplasmě (duozym). V důsledku toho dochází v meristematických pletivech citlivých druhů jednoděložných plevelů k blokování jejich růstu. Pinoxaden účinkuje systémově. Rostlinami je přijímán převážně prostřednictvím listů a odsud je rychle translokován floémem do meristematických pletiv. Citlivé jednoděložné jednoleté plevele odumírají během 2-3 týdnů po aplikaci.

Spektrum účinku

Přípravek Axial® Plus je vysoce účinný v boji proti všem klíčovým, ekonomicky škodlivým jednoletým jednoděložným plevelům v pšenici a ječmeni.

axial_plus1

Sekvenční ošetření

Pokud je přípravek Axial® Plus aplikován jako první, je nutné sedm dní čekat s následnou aplikací sulfonylmočovin či růstových herbicidů. Pokud je aplikován jako první růstový herbicid/sulfonylmočovina, je nutné s aplikací Axialu® Plus 14–21 dní čekat.

axial_plus2

Nedoporučené kombinace

Nepřípustné jsou tank-mix kombinace s hormonálními herbicidy (MCPA, MCPP, 2,4-D, s kapalnými hnojivy, bentazonem, bifenoxem, carfentrazonem a s přípravky Mustang, Attribut a Monitor). Do jarního ječmene nedoporučujeme TM kombinaci Moddus® + CCC + Axial® Plus. TM kombinaci Moddus® + Axial® Plus po fázi BBCH 32 nedoporučujeme, mezi aplikacemi je vhodný minimálně pětidenní odstup. TM se sulfonylmočovinami či fenoxykyselinami nedoporučujeme, jelikož může negativně ovlivnit účinnost na trávovité plevele a podporovat tím postupný vznik rezistence vůči účinné látce pinoxaden.

Flexibilita použití bez jakýchkoliv příznaků fytotoxicity na obilninách

axial_plus3

 

Stáhnout etiketu