You are here

Boxer

Boxer

Poslední aktualizace:
12.01.2021

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 20 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

Ideální partner pro podzimní herbicidní ošetření

  • Výborný a spolehlivý partner do TM kombinací
  • Podpora antirezistentní strategie
  • Specialista na svízel přítulu

Mechanismus působení

Účinná látka prosulfocarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Boxer® brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Boxer® nepůsobí na vytrvalé plevele. Účinná látka prosulfocarb je netěkavá, tedy nehrozí poškození okolních trvalých kultur výparem účinné látky. Díky svému jedinečnému působení je Boxer® důležitým pomocníkem také v bojis chundelkou metlicí rezistentní k sulfonylmočovinám.

 

Boxer syngenta

Menšinové použití přípravku dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

 

 

Ochrana pšenice

Přípravek aplikujte preemergentně (do 3 dnů od zasetí) nebo časně postemergentně do BBCH 12 (2 listy) v dávce 2–3 l/ha společně s tank-mix partnerem na dvouděložné plevele (např. diflufenican+pendimethalin) při dávce aplikační kapaliny 300–400 l/ha.

Tank mix kombinace s partnery na dvouděložné plevele (např. diflufenican+pendimethalin) posiluje účinnost herbicidu Boxer® na heřmánky, vlčí máky, violky a výdrol řepky.

Růstová fáze chundelky metlice v době aplikace 1–2 listy (BBCH 11–12), růstová fáze dvouděložných plevelů 1–3 listy (BBCH 11–13).

 

Boxer spektrum ucinku

Účinnost na plevele

Účinnost herbicidu Boxer® při aplikaci s tank-mixpartnerem na chundelku metlici a dvouděložné plevele, aplikace v BBCH 11.

Graf 1

Boxer graf1

Výsledky 4 pokusů realizovaných v roce 2020 (Domanínek, Kujavy, Pařížov, Trutnov)

 

Účinnost herbicidu Boxer při aplikaci s tank-mix partnerem na chundelku metlici a dvouděložné plevele, aplikace v BBCH 12-13.

Graf 2

graf 2 boxer

Výsledky 4 pokusů realizovaných v roce 2020 (Domanínek, Kujavy, Pařížov, Trutnov)

 

legenda graf