You are here

zetrola logo

Zetrola

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

Flexibilní a vysoce selektivní

  • Spolehlivý účinek na široké spektrum trávovitých plevelů
  • Možnost tank-mixů s dalšími herbicidy pro rozšíření účinnosti i na dvouděložné plevele 
  • Rychlý příjem listy plevelů 

Mechanismus působení

Přípravek Zetrola působí selektivně jako listový translokační herbicid proti jednoděložným jednoletým a vytrvalým plevelům, v neposlední řadě i výdrolu obilnin. Předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Účinek na plevele je možné pozorovat 10 dní po aplikaci přípravku. Po dvou dnech po aplikaci přípravku dochází k zastavení růstu plevelů, k úhynu dochází během 1–4 týdnů v závislosti na klimatických podmínkách. 

Použití v řepce

Vytrvalé jednoděložné plevele se ošetřují v období nejvyšší citlivosti – tedy od fáze 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29). V případě pýru plazivého se tak ošetřuje při výšce cca 15–25 cm, u čiroku halepského při výšce cca 30–40 cm. 

Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté lipnicovité plevele se ošetřují ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29). V tomto vývojovém období vykazují vůči přípravku vysokou citlivost. 

Od fáze tří listů až do počátku odnožování je také nejcitlivější výdrol obilnin. Při časnější aplikaci (1–2 listy) může dojít k omezenému výsledku regulace vlivem postupného vzcházení dalších rostlin výdrolu. Při příliš pozdní aplikaci je již porost řepky kompeticí o zdroje výrazně oslaben a i přes následný herbicidní efekt může dojít k negativnímu dopadu na výnos. 

Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně tři týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků. 

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Cukrová řepa

Řepka olejka

Slunečnice