You are here

Brasan 540 EC

Poslední aktualizace:
03.07.2017

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC

Z lásky k řepce

Postřkový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro preemergentní hubení chundelky metlice a jednoletých dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly v řepce olejce ozimé.

  • Speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v řepce
  • Nejširší spektrum účinnosti včetně brukvovitých (kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní, hulevník lékařský)
  • Potlačení vývojových cyklů Phoma a Sclerotinia

Mechanismus působení

Účinná látka dimethachlor je selektivní půdní herbicid ze skupiny chloracetanilidů, která brzdí klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Účinná látka clomazone je selektivní herbicid, která náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokována v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Brasan 540 EC účinkuje proti plevelům jednoletým dvouděložným a jednoděložným. Nepůsobí proti vytrvalým plevelům.

Řepka olejka ozimá