You are here

Arcade

Poslední aktualizace:
03.07.2017

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Osvědčené partnerství

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení plevelů v bramborách při preemergentní a časně postemergentní aplikaci.

  • Kombinace osvědčených účinných látek
  • Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace
  • Výrazné rozšíření a posílení spektra účinku
  • Řešení rezistentních populací chundelky metlice

Mechanismus působení

Účinná látka prosulfocarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka prosulfocard je netěkavá, tedy nehrozí poškození okolních trvalých kultur výparem účinné látky

Mechanismus účinku metribuzinu je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, stonky a listy plevelů. V rostlinách je účinná látka rozváděna systémově a to převážně xylémem méně pak floémem.

Brambory