You are here

Callisto 480 SC

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Rychle vyčistí vaše pole

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro preemergentní a postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici seté.

  • Spolehlivý účinek na vzešlé plevele - plevele odumírají do 14 dnů po aplikaci
  • Vynikající tolerance ke kukuřici až do 8–10 listů kukuřice
  • Vynikající účinnost i na některé přerostlé dvouděložné plevele

Mechanismus působení

Účinná látka mesotrione obsažená v přípravku Callisto 480 SC patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenazy elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5–7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.

Kukuřice setá

Mák