You are here

Moddus Flexi baner

Moddus Flexi

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Regulátory růstu

Velikost balení: 
5 l
Složení: 

 

Flexibilní v tankmixech bezpečnější pro obilniny

Zabraňuje poléhání rostlin

Perfektně se mísí s jinými přípravky na ochranu rostlin a hnojivy

Mimiřádně šetrný pro obilniny i za nepříznivých povětrnostních podmínek

 

Mechanismus působení

Trinexapak-ethyl účinná látka přípravku Moddus® Flexi, patří do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku přípravku spočívá v zastavení syntézy giberelinů. K efektivnímu zastavení tvorby giberelinů dochází na konci řetězce jejich syntézy a tím také dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin.

Moddus® Flexi je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich výšky, zpevnění stébla a zvyšuje se odolnost k poléhání. Časný termín aplikace (BBCH 31–33) výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo, má pozitivní vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě. Díky mohutnějšímu kořenovému systému je umožněn lepší příjem živin a rostlina lépe odolává abiotickým stresům. Ošetřené rostliny také hospodárněji využívají vodu, což se příznivě projevuje na výši výnosu.

Pozdější termín aplikace (BBCH 33-49; podle registrace plodiny) zajistí zesílení a zkrácení horních internodií.

V rámci druhé regulace porostů obilnin doporučujeme tyto termíny ošetření:

u pšenice ozimé BBCH 37-39, u ječmene ozimého v BBCH 37-45 a u ječmene jarního od BBCH 35-37.

 

 

Použití a dávkování

Plodina

Použití

Aplikační dávka

OL (dny)

Poznámka

 

 

přípravek

(l/ha)

kapalina

(l/ha)

 

 

 

Pšenice ozimá 

Zvýšení odolnosti proti poléhání

 

0,4

 

200-40

 

AT

aplikace v BBCH plodiny 32–49 max. 1×

 

Ječmen ozimý

Zvýšení odolnosti proti poléhání

 

0,8

 

200-40

 

AT

aplikace v BBCH plodiny 32–49 max. 1×

 

Zvýšení

 

 

 

aplikace v BBCH

 

Tritikale ozimé

odolnosti proti poléhání

0,6

200-40

AT

plodiny 32–39 max. 1×

 

Žito ozimé

Zvýšení odolnosti proti poléhání

 

0,6

 

200-40

 

AT

aplikace v BBCH plodiny 32–39 max. 1×

 

Ječmen jarní

Zvýšení odolnosti proti poléhání

 

0,6

 

200-40

 

AT

aplikace v BBCH plodiny 31–37 max. 1×

Řepka olejka ozimá

Zvýšení odolnosti proti poléhání

 

1,5

 

200-40

 

AT

aplikace v BBCH plodiny 39–55 max. 1×

 

Nižší rostliny Zkrácené a zesílené stéblo Pevnější kořenový systém

     

 

 

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list