You are here

Pecari 300 EC

Pecari 300 EC

Poslední aktualizace:
25.02.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4×5 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

Nedejte šanci houbovým chorobám

  • Jedinečně silný triazol
  • Preventivní, kurativní i eradikativní účinek
  • Unikátně široké aplikační okno

Postřikový širokospektrální fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně obilnin proti houbovým chorobám listů a klasů.

Mechanismus působení

Pecari® 300 EC obsahuje účinnou látku prothioconazole patřící do skupiny triazolů (DMi). Prothioconazole působí v rostlinných pletivech hloubkově a systémově. Narušuje biosyntézu sterolů v buňce patogena, houbový patogen se nemůže dále vyvíjet a odumírá. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy.

Pecari® 300 EC vykazuje preventivní, kurativní a eradikativní účinek (chrání listy před ale i po infekci) proti širokému spektru chorob, účinně usmrcuje patogeny z řad Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes.

Použití a dávkování přípravku

Pecari použití a dávkování přípravku

Maximální počet aplikací za sezónu: 2×.

 

Ochrana pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita ozimého, tritikale ozimého proti listovým chorobám

Aplikujte v obilninách na jaře v růstové fázi plodiny od BBCH 25, tj. od fáze odnožování do BBCH 61, tj. fáze počátku kvetení.

Ochrana ječmene proti fuzariózám klasů

Aplikujte v v ječmeni v růstové fázi plodiny od BBCH 61, tj. od fáze počátku kvetení do BBCH 69, tj. fáze konce kvetení.

 

Tank-mix kombinace

Tern® 750 EC, Unix® 75 WG, Plexeo® 60, Moddus® EC, Moddus® Flexi, Axial® Plus, Avoxa®, Camaro®, Karate® Zeon

 

Ječmen

Pšenice

Tritikale

Žito ozimé