Jak se postarat o porost řepky na jaře

Aktuality
syngenta_bannery_motivy_1132_x_637_toprex.jpg

 

Autor: Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech s.r.o.

 

Aplikace fungicidu s morforegulačním účinkem do řepky olejky

 

Na jaře je velmi důležité se správně rozhodnout, kdy a jak provést aplikaci fungicidu s morforegulačním účinkem. Správné rozhodnutí nelze učinit, aniž bychom neprovedli inventarizaci porostů řepky olejky ozimé. 

 

Při vstupu do porostu musíme zhodnotit jeho celkový stav včetně napadení houbovými chorobami a škůdci, stanovit míru poškození listové plochy, zjistit počet rostlin, stav kořenů, jejich velikost a průměr kořenového krčku. 

 

Dva termíny pro regulaci porostu na jaře

Pro aplikaci regulátorů růstu na jaře se nám nabízí dva termíny ošetření. 

V prvním termínu, kdy řepka dosahuje průměrné výšky 10–15 cm, působíme regulátorem růstu na podporu větvení. Tuto aplikaci upřednostňujeme především u řídkých porostů (do 20 rostlin/m2), které je potřeba zahustit, aby daly vyšší výnos.  

Pozdější aplikace, které se doporučuje provést při výšce porostu 25–35 cm, již nemají vliv na podporu větvení, ale působí na zkrácení výšky rostlin. Jsou tedy důležité především u odrůd náchylných k poléhání nebo při vysokých dávkách dusíku. Zkrácením výšky rostlin dojde nejen ke zvýšení pevnosti stébla, ale také k prosvětlení porostu, zlepšení asimilace a homogennímu dozrávání. Výhodou je pak snadnější a kvalitnější sklizeň. 

 

Předpokládaný stav porostů a jejich ošetření

Přestože na podzim 2023 panovalo dlouhé období sucha, tak především dříve seté porosty začaly i přes morforegulační zásahy přerůstat. Důvodem byly vysoké denní i noční teploty v průběhu září. Jiné porosty byly na podzim značně vývojově nevyrovnané. V zimě byla řepka vystavena opakujícím se silným mrazům. Uvidíme, v jakém stavu budou porosty na jaře. 

Je zřejmé, že zvláště zimou poškozené porosty, které budou zesláblé, se budou potýkat s výpadkem rostlin či vykazovat příznaky fomové hniloby. Ty bude vhodné ošetřit. K tomuto zákroku bych doporučila naprosto jednoznačně použít fungicid s morforegulačním účinkem Toprex v dávce 0,35 l/ha, optimálně v tank-mixu s 10 kg močoviny na hektar, pro zajištění maximálního vytěžení regulačního efektu ošetření.

 

Kombinace přípravku Toprex a močoviny

Kombinace přípravku Toprex a močoviny v dávkách 0,35 l/ha Toprexu a 10 kg močoviny na hektar je vhodná a účinná nejen v porostech vitálních, ale přináší mnoho benefitů také v porostech stresovaných, kde následně zabraňuje případnému opadu stopek, zasychání terminálních květenství či podpoří rozvoj kořenové soustavy.

 

Propojení doplňujících se účinných látek v přípravku Toprex

Přípravek Toprex obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů. 

Difenoconazole zajišťující fungicidní účinky v porostech řepky a paclobutrazole zajišťující většinu morforegulačních působení.

 

Ochrana proti fomové hnilobě

Fomová hniloba je schopna při optimálních podmínkách napadnout porost velice rychle a způsobit velké škody. Fungicidní účinná látka difenoconazole zajistí naprosto spolehlivou ochranu nejen proti Phoma lingam, ale i proti dalším patogenům, například proti Cylindrosporium.

 

Morforegulační účinek

Účinná látka paclobutrazole zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje poléhání porostu. 

Díky regulaci výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí. Podporou větvení rostlin bude porost lépe zapojen, jednotlivé větve se spojí, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost bude lépe odolávat nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin bude omezeno na minimum. 

Omezení apikální dominance rostliny po aplikaci Toprexu nevede pouze k podpoře navětvení, ale také vývojové homogenizaci větví. Dochází ale i ke změnám nitrobuněčným, kdy aplikace Toprexu podpoří množení chloroplastů, je tak podpořena fotosyntéza vlivem vyššího obsahu chlorofylu v rostlině.

 

Synchronizace kvetení

Synchronizace kvetení je dalším benefitem aplikace přípravku Toprex na jaře. 

V době květu je toto sjednocení patrné v porostech na první pohled. Jednotlivá patra stejně nakvétají a poté i dozrávají. Optimalizuje to načasování sklizně, usnadňuje ji a omezuje sklizňové ztráty. 

Omezuje období možného napadení porostu hlízenkou, poškození požerem blýskáčka, kterému poupata rychleji odkvétají a v neposlední řadě se zkrátí období, ve kterém korunní plátky stíní fotosyntetizující části rostlin, čímž mohou omezit plný asimilační výkon porostu v této době.

 

Aplikace Toprexu z hlediska regulačního účinku

Pokud chceme maximálně využít potenciálu pro navětvení porostu, aplikujeme tank-mix 0,35 l/ha Toprexu a 10 kg močoviny/ha na počátku prodlužovacího růstu řepky. 

Tehdy docílíme maximálního potlačení apikální dominance, tedy podpoříme prorůstání úžlabních pupenů. Později především již jen regulujeme výšku porostu. Toto tvrzení bylo podloženo výsledky pokusů, kdy ošetření tank-mixovou kombinací aplikované na počátku prodlužovací fáze porostu navýšilo počet větví o jeden kus (viz graf).

 

toprex_graf.jpg

 

Syngenta akademie řepka s Ing. Davidem Bečkem, Ph.D.

Dáváme vám do pozornosti soubor videí Syngenta Akademie řepka. Byly zpracovány ve spolupráci s odborníkem Ing. Davidem Bečkem, Ph.D. Najdete zde užitežné rady od zakládání porostu po sklizeň.

 

 

 

KAM DÁL

TOPREX - fungicid s morforegulačním účinkem

VIDEO: TOPREX - spolehlivá ochrana řepky

Syngenta akademie řepka

Fómová hniloba

Atlasy plevelů, škůdců a chorob