Špičková fungicidní ochrana od jara až do sklizně

Aktuality
web_aktuality_elatus_rozmer_1132x637_16_ku_9.png

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech s.r.o.

 

Fungicidní ochrana je jednou z nejdůležitějších agrotechnických opatření prováděných při pěstování všech druhů obilnin. Choroby obilnin, poškozující stébla listy i klasy, výrazně limitují výnosy a bohužel také negativně ovlivňují parametry kvality zrna.

Fungicidní ochraně by měla být věnována pozornost už od časného jara, kdy je potřeba provést kontrolu porostů ozimých obilnin, vyhodnotit zdravotní stav bází stébel a přítomnost listových chorob a skvrnitostí. 

 

Začátek sloupkování, čas pro první fungicidní ošetření a regulaci porostu

V případě, že v porostech zaznamenáme zvýšený podíl zahnědlých bází, je na místě provést fungicidní ochranu ihned na počátku sloupkování, ideální je spojit ji současně s první regulací porostů. Pro tuto aplikaci je vhodné využít Unix 75 WG v kombinaci s regulátorem Moddus. Porosty ochráníme nejen před stéblolamem, ale také proti listovým chorobám (padlí travnímu a skvrnitostem) a současně, díky regulátoru Moddus, posílíme a zkrátíme bazální část stébla a podpoříme rozvoj kořenů.

 

Fáze praporcového listu, sáhněte po top fugicidu ELATUS Era

V ozimech je pak dalším důležitým termínem fungicidní aplikace v období praporcového listu, kdy chráníme nejen praporcový list, ale také listové patro F-1. Zdánlivě je na tento aplikační termín ještě spousta času, nicméně je velmi vhodné si fungicidní ochranu dobře naplánovat.

Perfektní volbou pro ochranu horních listových pater je fungicid ELATUS Era. Jde stále o nejsilnější fungicid na trhu, s přednostmi, které jiné fungicidy nenabízí, ať už jde o kompletní ochranu listů proti chorobám, dlouhodobost účinku, nebo jeho fyziologické benefity. 

 

Důvody pro použití fungicidu ELATUS Era​

  • SOLATENOL (účinná látka benzovindiflupyr)  - nejsilnější SDHI fungicid na trhu 

  • Špičková účinnost na braničnatky a rzi

  • Široké spektrum účinku proti všem hlavním listovým chorobám

  • Extrémní dlouhodobost účinku

  • Kombinace se silným azolem (prothiokonazolem)

  • Nejdéle zelený list bez prodloužení vegetace

  • Kompletní ochrana listu vedoucí k vysokému výnosovému navýšení

  • Možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních i povrchových vod

 

Pokusy nejlépe prověří kvalitu přípravku

V pokusech v roce 2023 fungicid ELATUS Era opět potvrdil svou sílu, kdy zajistil vynikající míru ochrany porostů, a to i ve velmi komplikovaných situacích.

Příkladem je jeho velmi dobrá účinnost při silné epidemii braničnatky pšeničné a výborné potlačení následné silné infekce rzi plevové, kdy přítomnost těchto chorob vedla na neošetřené kontrole až k úplné nekrotizaci listů a velmi výraznému snížení výnosu.  V tab. 1 je znázorněn příklad vynikající míry účinnosti při silném napadení na neošetřené kontrole na obě zmíněné choroby. Testování a hodnocení bylo prováděno na pokusné stanici v Kujavách. V tab. 2 pak můžeme s kontrolou porovnat vliv fungicidní aplikace na výnos a kvalitativní parametry zrna.

 

Tab. 1: Účinnost fungicidu ELATUS Era a braničnatku pšeničnou a rez plevovou při extrémním napadení, aplikace na praporcový list (Kujavy 2023). Hodnoceno 53/40 dnů po aplikaci fungicidů.

Účinnost fungicidního ošetření při silném napadení porostů

53 dnů po aplikaci

40 dnů po aplikaci

Braničnatka pšeničná

Rez plevová

průměr F0, F-1 

průměr F0, F-1 

Neošetřená kontrola - míra napadení patogenem (v %)

97,8

96,6

ELATUS Era - 0,8 l/ha - účinnost (v %)

97,3

99,6

Bixafen/prothioconazole/spiroxamine - 1,0 l/ha - účinnost (v %)

72,2

98,7

Fluxapyroxad/pyracostrobin - 0,75 l/ha - účinnost (v %)

70,4

98,9

Pozn.: Pokus v pšenici ozimé 2023, odrůda Seladon. Aplikace v BBCH 37/39. Fungicidně ošetřeno v BBCH 31/32. Aplikace v BBCH 61/65 nebyla provedena.

 

Tab. 2: Vliv ošetření fungicidem ELATUS Era na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé po aplikaci na praporcový list (Kujavy 2023).

Vliv fungicidního ošetření  na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé Výnos (t/ha)Objemová hmotnost (kg/hl)HTZ (g)
Neošetřená kontrola7,574,538,0
ELATUS Era - 0,8 l/ha 12,077,351,3
Bixafen + prothioconazole + spiroxamine - 1,0 l/ha 11,676,748,7
Fluxapyroxad + pyracostrobin - 0,75 l/ha 11,476,749,7

Pozn.: Pokus v pšenici ozimé 2023, odrůda Seladon. Aplikace v BBCH 37/39. Fungicidně ošetřeno v BBCH 31/32. Aplikace v BBCH 61/65 nebyla provedena.

 

FOTO: Pokusy Kujavy, 9.6.2023

elatus po_ee_0_8_3_low.jpg
elatus_po_kontrola_3low.jpg
Pšenice ozimá, ošetření Elatus Era 0,8 l/haPšenice ozimá, neošetřená kontrola

FOTO: Pokusy Kujavy, 9.6.2023

elatus po_ee_0_8_2_low.jpg

 

elatus po_kontrola_2_low.jpg

 

Pšenice ozimá, ošetření Elatus Era 0,8 l/haPšenice ozimá, neošetřená kontrola

 

Fugicidní ochrana ječmene jarního s přípravkem ELATUS Era

Při fungicidní ochraně ječmene jarního se velmi osvědčila aplikace fungicidu Elatus Era v BBCH 33 (foto 5,6). Tato varianta fungicidního ošetření zajišťuje dlouhodobý účinek na choroby (hnědou, ramuláriovou i rhynchosporiovou skvrnitost) a ochrání porost proti listovým chorobám až do sklizně, je potřeba pouze pohlídat ochranu proti fuzariózám klasů – pokud je potřebná. Velmi osvědčený termín aplikace je také v období praporcového listu, v BBCH 37/39. 

 

FOTO: Pokusy Kujavy, 29.6.2023

elatus jj_ee_0_8_low.jpg
celatus jj_kontrola_low.jpg
Ječmen jarní Malz, ošetření ELATUS Era 0,8 l/haJečmen jarní Malz, neošetřená kontrola

 

Při silném tlaku padlí pomůže Tern 750 EC

V případě výskytu padlí travního v době před aplikací je dobré posílit účinnost ELATUS Era tank-mix kombinací fungicidem Tern 750 EC, pokud však padlí ještě není v porostu patrné a provádíme preventivní aplikaci, ELATUS Era zajistí vynikající účinnost.  Své opodstatnění má také ochrana proti padlí i u odrůd s genem odolnosti Mlo. U odrůd s genem Mlo velmi často vzniká reakce na přítomnost patogena, která se projevuje hnědými skvrnami. Dochází ke snížení asimilační plochy listů a redukci fotosyntetické aktivity listů, což se negativně projeví na výnose i kvalitě. 

 

ELATUS Era - další benefity

ELATUS Era přináší také fyziologické benefity – pozitivní vliv na fotosyntézu, zvýšení výtěžnosti fotosyntézy vede k lepšímu ukládání asimilátů v zrnu a vede k produkci s vysokými výnosy i kvalitou.  

 

KAM DÁL:

Fungicid Elatus Era

Regulátor růstu Moddus

Fungicid Unix 75 WG

fungicid Tern 750 EC

Atlasy plevelů, škůdců a chorob

Braničnatka pšeničná

Rzi obilnin