You are here

Rzi obilnin

Rzi obilnin
Puccinia

Rzi

Plodiny

  • Pšenice jarní
  • Pšenice ozimá
  • Pšenice
  • Ječmen
  • Tritikale
  • Žito

Popis

Původci choroby jsou stopkovýtrusé houby rodu Puccinia. Napadají všechny rostliny čeledi Poaceae, liší se ale druhy, které jsou většinou specifické pro konkrétní rostlinný druh. Rzi patří k tzv. bio­trofním obligátním patogenům, tzn., že nejsou schopné růst, vyvíjet se, rozmnožovat se mimo živou hostitelskou rostlinu. Některé rzi jsou dvoubytné, jejich celý vývojový cyklus probíhá na dvou hostitelích, tzv. mezihostiteli a hostiteli. Obilniny jsou v cyklu rzí, které na nich parazitují, hostitelskými rostlinami. I když jsou „obilní“ rzi většinou dvoubytné, adaptovaly se na podmínky prostředí natolik, že ke svému životu mezihostitele nepotřebují. Na obilninách parazitují rzi:

Příznaky, možnosti záměny

Primární příznaky se objevují v závislosti na počasí nejčastěji v prvé dekádě června, v případě teplého počasí se mohou objevit již na podzim, především na ječmeni. Projevují se jako malé oranžové kupičky - ložiska letních výtrusů (uredospór). Pokud bychom zanedbali ochranu, začnou se přibližně od začátku července tvořit i zimní spóry) teleutospóry, jejichž ložiska se jeví jako černé kupičky, kryté pokožkou rostliny. Ta v případě rzi travní a rzi ovesné později praská, objevují se nekrytá ložiska černohnědých výtrusů. Rzi napadají i klasy. Příznaky jsou typické, prakticky nezaměnitelné. Liší se jen intenzita projevu choroby.

Přežívání, zdroj primární infekce

Patogen přežívá na živých hostitelských rostlinách - daných ozimých obilninách, na výdrolu, trávách buď jako mycelium, nebo ve formě spór. Infikované rostliny jsou primárním zdrojem infekce v další vegetační sezóně.

Dispoziční faktory

Rzi se vyskytují plošně, ve všech oblastech pěstování obilnin a trav. Intenzita napadení a rozvoj choroby jsou ovlivněny jak odrůdovou odolností, tak průběhem počasí, především teploty. Obecně je výskyt rzí vázán na teplé, suché jaro a počátek léta. Dílčí rozdíly jsou v nárocích jednotlivých rzí. Např. rzi plevové vyhovuje vysoká teplota přes den, ale chladnější noc.

Hospodářský význam

Rzi napadají všechny obilniny. Patří k nevýznamnějším chorobám obilnin, při silném výskytu může dojít bez ochranných opatření až k totálnímu zničení porostu.

Metody ochrany

Základní ochranné opatření je výsev odolné odrůdy - výběr takových odrůd je především v sortimentu ozimých pšenic, ale rozdíly v odolnosti jsou i mezi odrůdami ostatních obilnin. Nezbytným opatřením je v případě rzí fungicidní postřik.

Elatus Era

Magnello