You are here

modus Syngenta

Moddus

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Regulátory růstu

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Pro zkušené profesionály. Pro bezproblémovou sklizeň. Originální Moddus.

Účinná látka trinexapac-ethyl patří do chemické skupiny cyclohexandionů, skupiny růstových retardantů – inhibitorů enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony podporující prodlužovací růst. Moddus efektivně inhibuje poslední krok v syntéze aktivního giberelinu GA1, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla či stonku a k podpoře růstu kořenů.

Moddus je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich výšky – zvyšuje se odolnost k poléhání. Časný termín aplikace (BBCH 29-33) výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo, má významný vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě. Díky mohutnějšímu kořenovému systému je umožněn lepší příjem živin z půdy. Rostliny také hospodárněji využivají vodu, což se příznivě projevuje na výši výnosu.

Pozdější termín aplikace (BBCH 33-35) má vliv na zkrácení horních internodií, celkové zkrácení výšky porostu. Vliv na zesílené stébla a rozvoj kořenové soustavy již není tak výrazný.

 

Podívejte se na naše nové video!

moddus1

moddus2

Nedoporučené kombinace

Herbicidy na bázi účinné látky carfentrazone-ethyl (Aurora 40 WG, Aurora Super) a 2,4-D (Esteron). Do jarního ječmene nedoporučujeme TM kombinaci Moddus® + CCC + Axial® Plus. Po fázi BBCH 32 je mezi aplikacemi vhodný minimálně pětidenní odstup.

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Ječmen jarní

Ječmen ozimý

Oves

Pšenice ozimá

Tritikale

Žito