You are here

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů a podpora v suchu

Aktuality
28.05.2020
Vibrance

Jaro se bohužel z hlediska úhrnů srážek vyvíjí obdobně jako v předchozích třech sezonách a nás prozatím opět trápí sucho.  To negativně ovlivňuje stav polních plodin. Ozimé i jarní obiloviny, především však jarní ječmeny, jsou poznamenány suchem výrazněji. Stresové faktory – stres spojený s nedostatkem vláhy a vysokou teplotou negativně ovlivňují celkový stav porostů a přímo i nepřímo se podílejí na zhoršení kvalitativních parametrů zrna.

Syngenta nabízí technologie v boji proti suchu

Díky našim technologiím máme v rukou tři nástroje – produkty, které lze efektivně využít v boji proti suchu:

  1. Moření – řada mořidel Vibrance s tzv. Rooting power technologií (Vibrance Duo, Vibrance Gold a Vibrance Star)
  2. Regulátory růstu Moddus a nově registrovaný Moddus Flexi
  3. Benefit, který přináší eliminaci stresu suchem a současně vynikající a dlouhodobou fungicidní ochranu – Elatus Era

Dnes se budeme hlouběji věnovat podstatě mořidel řady Vibrance – účinné látce sedaxane a konkrétně mořidlu Vibrance Gold.

 

Vibrance Gold

Rooting power technologie – síla, která pomáhá

Mořidla řady Vibrance díky účinné látce sedaxane disponují takzvanou Rooting power technologií. To znamená, že kořenový systém je díky ošetření účinnou látkou sedaxane mohutnější, silnější, odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál. Rostliny díky silným a mohutným kořenům dokážou v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojových fázích lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.

Účinnou látku sedaxane společnost Syngenta vyvinula speciálně pro potřeby moření. Díky tomu je tato účinná látka velmi efektivní v potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám.

 

Vibrance Gold

Využití rhizotronů je velmi přínosnou možností laboratorních testů mořidel.

 

Osvědčený Vibrance Gold

Mořidlo Vibrance Gold je kvalitní, léty prověřený produkt. Řadíme jej mezi širokospektrální fungicidní mořidla. Vibrance Gold obsahuje účinné láky s různým mechanismem účinku: sedaxane 50 g/l, fludioxonil 25 g/l a difenoconazole 25 g/l. Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

 

Vliv moření na mohutnost kořenového systému. Vliv moření na mohutnost kořenového systému - Syngenta
Obr. 2: Vliv moření na mohutnost kořenového systému (pokus s rhizotrony v ječmeni, Trutnov 2020) Obr. 3: Vliv moření na mohutnost kořenového systému (pokud s rhizotrony v pšenici, Trutnov 2020)

 

Kořenomorka obilná

Vibrance Gold jsou společně s mořidly Vibrance Duo a Vibrance Star jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách.

Kořenomorka obilná v posledních letech nabývá na významu. V porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin, lze je velmi snadno vytáhnout z půdy. U napadených rostlin dochází k narušení příjmu vody a živin a v konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

Kořenomorka obilná    Kořenomorka obilná

Jak ověřujeme Rooting power ?

Vliv mořidel na kořenový systém je testován jak v polních, tak laboratorních podmínkách. Co se týká hodnocení mohutnosti kořenového systému, uplatňuje se v laboratorním testování využití prosklených boxů – rhizotronů.  Metodiku pro hodnocení kořenů v rhizotronech vyvinul a sepsal v roce 1873 německý botanik Julius von Sachs.

Rhizotrony jsou nerezové boxy s prosklenou čelní stěnou. Po zasetí se udržují ve vyosení 30° se zatemněnou prosklenou částí pro kořeny. Rhizotrony jsou umístěny v kontrolních podmínkách (teplota, vláhový režim) se stanoveným osvětlením a fotoperiodou vzcházejících rostlin. V rhizotronech lze kromě vlivu mořidel na mohutnost kořenového systému také například sledovat účinnost jednotlivých mořidel na potlačení chorob po použití inokulovaného osiva. 

Jedny z posledních pokusů s rhizotrony byly založeny v roce 2020 v pšenici a ječmeni ve zkušební stanici v Trutnově pod vedením pana Jaroslava Šubra. I zde byl potvrzen pozitivní vliv sedaxanu na mohutnost a délku kořenového systému (obr. 1, 2, 3.)

Mořidla Vibrance zajistí rovnoměrné vzcházení.Mořidla řady Vibrance zajistí rovnoměrné vzcházení a silné a zdravé porosty již na podzim.   Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.Plodinový specialista pro obilniny, Syngenta CZ  Kam dál?Technologie, které pomáhají porostům obilnin v suchých letechČasopis SyninfoOchrana rostlin