You are here

Kořenomorka obilná

Kořenomorka obilná

Choroby

Latinský název: Rhizoctonia cerealis
Slovenský název: Koreňomorka obilná

 

 

Hostitelské rostliny 
Obilniny, zejména ječmen, pšenice, žito, trávy

 

Příznaky
Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin – kořeny jsou krátké, ztluštělé s redukovaným kořenovým vlášením. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin. Napadené rostliny lze velmi snadno vytáhnout z půdy. Na stéblech jsou patrné typické projevy poškození pletiv – až do výšky třetího kolénka lze pozorovat tmavě hnědé ohraničené skvrny ostře oddělené od zdravého pletiva. Na světlých skvrnách mohou být patrné shluky mycelia i sklerocia

 

Prežívání, zdroj infekce 
K infekci rostlin dochází v kořenových tkáních kdykoli během vegetačního období. Jako primární inokulum slouží mycelium z infikovaných rostlinných zbytků.

 

Dispoziční faktory
Chorobu podporují neutrální až mírně kyselé, suché a písčité půdy. Chladný podzim nebo jaro může vést k dřívější infekci a závažnějším útokům. Výskyt bývá častější u obilovin s nepřetržitým pěstováním.

 

Hospodářský význam
U napadených rostlin se narušuje příjem vody a živin. V konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Dodržování správné pěstební technologie (obilniny v osevním postupu jedenkrát za tři roky, vhodná volba předplodiny a zpracování půdy). Vzhledem k tomu, že v posledních letech zastoupení obilnin v osevních postupech převyšuje optimální podíl a stále častěji se také setkáváme s pěstováním obilnin opakovaně i několik po sobě jdoucích let, nebo se zařazením po méně vhodných předplodinách, je velmi vhodným opatřením pro redukci rozvoje této choroby volba vhodného mořidla.

Vibrance Gold

Vibrance Star

Vibrance Duo

Unix