You are here

vibrance-gold_wide Syngenta

Vibrance Gold

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l, 200 l HDPE sud
Složení: 
Formulace: 
FS - kapalný suspenzní koncentrát

Revoluce v podzemí

vibrance2

 • Mořidlo nové generace s technologií Rooting power - až o 40 % více kořenové hmoty
 • Jediné mořidlo registrované proti kořenomorce, prašné sněti pšeničné a sněti zakrslé
 • Nejvyšší úroveň ochrany výnosového potenciálu

Mechanismus působení

Vibrance™ Gold je nové širokospektrální fungicidní mořidlo obsahující zcela novou účinnou látkou sedaxane v kombinaci s osvědčenými účinnými látkami fludioxonil a difenoconazole. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z třid Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Cochliobolus, Fusarium, Septoria, Tilletia,Ustilago, Typhula, Urocystys, Helmintosporium, Rhizoctonia).

Účinnost Vibrance Gold

Sedaxane je nová učinná látka ze skupiny carboxamidů vyvinutá společností Syngenta speciálně a výhradně pro moření (ochranu osiv obilnin proti houbovým chorobám přenosným osivem a půdou). V mitochondriích houbových patogenů působí jako inhibitor Komlexu II, neboli jako tzv. SDH inhibitor (inhibitor sukcinát dehydorgenázy), důležitého komponentu pro tvorbu buněčné energie. Účinná látka sedaxane je širokospektrální, systemická účinná látka vyznačující se ideální půdní mobilitou, tzn. že vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Dle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit, čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové zóny (nedochází k proplavování do spodních vrstev) a poskytuje tak mladým rostlinám v kritickém období jejich vývoje tu nejvyšší možnou ochranu proti napadení houbovými patogeny.

Účinnost Vibrance Gold

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s rezduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Fludioxonil je svou charakteristikou a účinkem příbuzný přirodním antimykotickým látkám (např. pyrrolinitrinu), ktere produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tato přírodní antimykotika byla laboratorně syntetizována a upravena tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přirodě, a eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetesa Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole je systémově působící triazolový fungicid se širokým spektrem účinnosti. Je přijímán semeny a následně translokován do klíčících a vzcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub ze třid Ascomycetes,Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolussativus). Jediná účinná látka na trhu spolehlivě hubící sněť zakrslou (Tilletia controversa), která je v posledních letech rostoucím problémem.

Přínosy pro pěstitele

 • Unikátní kombinace 3 moderních účinných látek, které se vzájemně doplňují a posilují v účinku (synergické působení)
 • Zcela nová účinná látka Sedaxane vyvinutá speciálně pro moření
 • Sedaxane a Fludioxonil používané výhradně pro moření obilnin (nikoliv pro foliární ochranu)
 • 3 různé mechanismy účinku - dokonalý přístup k antirezistentní strategii
 • Unikátní formulace přípravku - „Formula M“
 • Příznivý vliv na fyziologické procesy v rostlině (vyšší úroveň asimilace/fotosyntézy, vyšší odolnost stresu)
 • Bezkonkurenční dlouhodobost účinku
 • Řešení primárních infekcí braničnatky plevové (Septoria nodorum)
 • Mimořádná tolerance k ošetřovanému osivu
 • Nejvyšší možná úroveň ochrany ošetřovaného osiva a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje
 • Rychlejší nastartování / probuzení obilky a tím i urychlení vzcházení
 • Přispívá ke snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci

Rooting Power technologie

Účinnost Vibrance GoldUčinná látka sedaxane byla vyvinuta nejen pro ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale také za účelem doručení maximálního příznivého účinku na růst a vývoj kořenového systému. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelů (stresu) a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu. Zkušenosti během rozsáhlého testování produktu v laboratorních, skleníkových a dále polních podmínkách jasně prokázaly přímý vliv sedaxanu na viditelně silnější a zdravější kořeny. Kořeny jsou delší, zdravější, kořenové vlášení je mohutnější, dochází k dřívejšímu „nastartování“ rostliny, přiznivému vlivu na časnější vzcházení a příznivému vlivu na fyziologické procesy v rostlině.

 • Silné a zdravé kořeny
 • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
 • Vyšší jistota přezimování
 • Lepší vitalita rostlin
 • Maximalizace genetického potenciálu

Vítěz soutěže Agrow Award 2011 v Londýně

V listopadu 2011 získal Vibrance (sedaxane) významné ocenění na Agrow Award v Londýně jako Nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Toto ocenění poukazuje na výjimečnost tohoto produktu v celém agrárním sektoru zabývajícím se inovací a vývojem produktů na ochranu rostlin.Toto vědecké ocenění vystihuje hodnotu, kterou společnost Syngenta přináší do nového směru výzkumu zdraví kořenů - Root health.

Použití a dávkování

vibrance4

Doporučené kombinace

Vibrance™ Gold představuje nejvyšší možnou úroveň fungicidní ochrany osiva především pšenice ozimé, ale i dalších obilních druhů. Pro rozšíření fungicidního účinku o špičkovou dlouhotrvající ochranu proti přenašečům viróz se doporučuje kombinace s insekticidním mořidlem Cruiser® 350 FS v dávce 1,0–1,5 l/t osiva. Kombinace Rooting Power (Vibrance™ Gold) a Vigor efektu (Cruiser®350 FS) zabezpečuje tu nejvyšší možnou úroveň ochrany a nejlepší start pro porosty obilnin.

Rooting Power technologie

Nepřekonaný účinek proti sněti zakrslé (Tilletia controversa)

Výsledky registračních pokusů založených v oblastech silných vyskytů sněti zakrslé prokázaly, že sněť zakrslá je stoprocentně hubena pouze mořidly, ktere obsahují účinnou látku difenoconazole. Průměrná účinnost dosažena s přípravky Vibrance™ Gold, Celest® Extra a Dividend® byla na úrovni 100 %. V posledních letech byla sněť zakrslá zjištěna prakticky na celém území České republiky. Použití tohoto mořidla je proto více než aktuální. Vibrance™ Gold by neměl chybět při moření osiva množitelských porostů, pro jejichž uznání je nutné, aby při přehlídkách nebyl zjištěn výskyt sněti zakrslé.

Nejširší registrované spektrum fungicidního účinku

Nové mořidlo Vibrance™ Gold disponuje naprosto jedinečnou šíří fungicidního účinku. Účinné látky v mořidlu se vzájemně doplňují a posilují v účinku a přináší tak jedinečnou účinnost a dlouhodobost ochrany proti chorobám přenosným osivem i půdou. Kombinace účinných látek sedaxane a fludioxonil garantují nejvyšší možnou úroveň ochrany proti plísni sněžné a fusariózám, což se v případě plísně sněžné výrazně projeví především v letech se silnou a dlouhotrvající sněhovou pokrývkou a spoluvytváří robustní základ antirezistentní strategie. V případě ochrany proti mazlavým snětím pšeničným (Tilletia caries, Tilletia foetida) je úroveň ochrany posunuta opět o úroveň výše. Nově je tento přípravek jako první a jediný produkt na trhu registrovaný také proti kořenomorce obilní (Rhizoctonia cerealis) a prašné sněti pšeničné (Ustilago tritici). Pro ostatní druhy obilnin poskytuje Vibrance™ Gold vysoce kvalitní ochranu.

Unikátní formulace přípravku Formula M

Díky této technologii došlo k optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku s cílem zdokonalit technologii aplikace a ještě více zlepšit parametry kvality namořenosti osiva. Zlepšuje se sypnost jak čerstvě namořeného, ještě vlhkého osiva, tak i suchého namořeného osiva, což má za následek zvýšení kapacity moření v průměru o 15 % ve velkoprovozních podmínkách. S technologií „Formula M“ je možné používat méně vody. U diskontinuálních mořiček (např. Rotostat) se zkracuje doba potřebná pro sekundární domoření. Výsledky Heubach testů na prašnost prokázaly výrazné snížení prašnosti nejen při procesu moření, ale i při manipulaci s namořeným osivem. V důsledku menších ztrát mořidla vlivem otěru není osivo podmořeno, zlepšuje se i rovnoměrnost namoření a také výsledná barevnost osiva.

Vynikající účinnost proti kořenomorce

vibrance5

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Ječmen

Oves

Pšenice

Tritikale

Žito