You are here

Fuzariózy obilnin

Plodiny

  • Pšenice
  • Tritikale
  • Žito
  • Ječmen jarní
  • Ječmen ozimý

Příznaky, možnosti záměny

Příznaky napadení se u obilnin projevují ve všech fenofázích. V době klíčení, vzcházení až odnožováníse napadení Fusarium spp. projevuje jako nespecifické nekrózy. Jak již bylo uvedeno, v této fázi není možné pouze symptomaticky, na základě viditelných příznaků, determinovat primárního původce choroby. Charakteristické příznaky se objevují obvykle v průběhu června na stéblech, která v dolní třetině tmavnou, sytě hnědé nekrózy bez ostře ohraničených okrajů obepínají celé stéblo, šíří se směrem vzhůru. V případě vysoké vzdušné vlhkosti v porostu může na napadených stéblech vyrůstat poměrně kompaktní bělavé mycelium. Napadená stébla uhnívají. Trouchnivějí i kořeny napadených rostlin. Na listech se objevují béžové, nepravidelné, neohraničené skvrny. Houby rodu Fusarium napadají i klasy. Různé příznaky napadení klasů jsou nejlépe viditelné ve fázi zelené zralosti. Jednotlivé klásky mají modrozelené zabarvení, později zasychají, jsou nepravidelně rozmístěné v klasu. Zasychání může být omezeno na horní třetinu klasu (zde je třeba odlišit od poškození třásněnkami - rozlišovacím znakem jsou hlavně osiny, které jsou při posátí třásněnkami deformované, při napadení Fusarium spp. nikoli). Houby rodu Fusarium jsou i jednou z příčin sesychání a scvrkávání zrn. Při vysoké vzdušné vlhkosti se na klasech a někdy i na zrnech objevují myceliální bělavé, růžové nebo oranžové povlaky hub.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houby přežívají na rostlinných zbytcích na pozemku, výjimečně i volně v půdě. Infikují i semena, resp. zrna. Zdrojem primární infekce je jak napadené osivo, tak rostlinné zbytky na pozemku, především ty, které zůstávají na povrchu pole.

Dispoziční faktory

Mnoha experimenty bylo potvrzeno, že riziko napadení obilnin výrazně roste při častém zařazování obilnin na pozemek, v případě napadení klasů jsou silným dispozičním faktorem i technologie zpracování půdy s vynecháním orby. Nejsilnější napadení klasů je pravidelně zaznamenáváno na pozemcích s minimalizační technologií zpracování půdy při předplodině kukuřice. Rozvoji hub napomáhá vysoká půdní a vzdušná vlhkost. Napadení rostlin houbami rodu Fusarium napomáhá nesprávná výživa, hlavně dusíkem (nedostatek i nadbytek prvku vede k menší pevnosti pletiv), dále malý obsah organické hmoty (hlavně živočišného původu) v půdě.

Hospodářský význam

Fuzariózy obilnin patří v současné době k hodně rozšířeným onemocněním. Ztrátu mohou způsobit jak přímo - snížením množství sklizně, tak nepřímo - některé druhy produkují toxiny. Ty kontaminují a tak znehodnocují zrno. Obsah toxinů produkovaných houbami rodu Fusarium je také kriteriem výkupu sklizeného zrna.

Metody ochrany

Ochranná opatření jsou nepřímá, preventivní: kvalitní zpracování půdy (provzdušnění), nezařazovat obilninu po obilnině, dostatek organické hmoty (nejlépe živočišného původu) v půdě, výsev zdravého, uznaného, nejlépe mořeného osiva. Napadení stébel je částečně možné omezit aplikací fungicidu časně na jaře. Často je nezbytné i ošetření proti napadení klasů v době před květem, popř. po odkvětu - v závislosti na konkrétních podmínkách a zvolené účinné látce přípravku.