You are here

Vibrance Duo

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pack kanister, 20 l, 200 l, HDPE sud
Složení: 
Formulace: 
FS – kapalný suspenzní koncentrát

Silnější a zdravější kořeny dostupné všem

vibrance2

  • Spolehlivé mořidlo pro všechny obilniny za dobrou cenu
  • Prokazatelný vliv na zvýšení objemu kořenové hmoty
  • Registrace na 11 chorob včetně kořenomorky

Mechanismus působení

VibranceTM Duo je nové, dvousložkové, fungicidní mořidlo, které chrání proti široké škále hospodářsky významných chorob obilovin způsobených houbovými patogeny. Nová účinná látka sedaxane je SDHI (inhibitor enzymu sukcinát-dehydrogenázy), který působí v mitochondriálním dýchacím řetězci hub. Zablokováním činnosti sukcinát-dehydrogenázy dochází k destrukci buňky, která není energeticky zásobována. Sedaxane se v rostlině šíří transpiračním vodním proudem v xylému. Fludioxonil působí jako kontaktní fungicid, který
inhibuje enzym protein kinázu. To spustí sled reakcí, jejichž výsledkem je narušení osmotické rovnováhy buňky. Důsledkem toho dojde k narušení růstu konidií a mycelií choroboplodných hub. Mix těchto dvou účinných látek zaručuje kvalitní ochranu osiva proti hospodářsky významným chorobám jako je Monographella nivalis, Septoria nodorum, Tilletia caries, Ustilago spp., Rhizoctonia spp., Pyrenophora graminea, Urocystis occulta.

vibrance3

Rooting Power technologie
Účinná látka sedaxane byla vyvinuta nejen pro ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale také za účelem doručení maximálního příznivého účinku na růst a vývoj kořenového systému. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu), a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu. Zkušenosti během rozsáhlého testování produktu v laboratorních, skleníkových a dále polních podmínkách jasně prokázaly přímý vliv sedaxanu na viditelně silnější a zdravější kořeny. Kořeny jsou delší, zdravější, kořenové vlášení je mohutnější, dochází k dřívějšímu „nastartování“ rostliny, příznivému vlivu na časnější vzcházení a příznivému vlivu na fyziologické procesy v rostlině. Mohutný kořenový systém má pozitivní vliv na přezimování porostů.

  • Silné a zdravé kořeny
  • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
  • Vyšší jistota přezimování
  • Lepší vitalita rostlin
  • Maximalizace genetického potenciálu  

Špičková formulace přípravku „Formula M“
Mořidlo Vibrance Duo disponuje zlepšenou formulací přípravku pod názvem „Formula M“. Ta přináší další výhody uživatelům mořidel společnosti Syngenta. Díky této technologii došlo k další optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku s cílem zdokonalit technologii aplikace a ještě více zlepšit parametry kvality namořenosti osiva.

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Ječmen

Oves

Pšenice

Tritikale

Žito