3+1 překvapení s ozimým ječmenem Hyvido

Aktuality
Hyvido hybridní ozimý ječmen Syngenta
Hyvido hybridní ozimý ječmen Syngenta

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech

Hybridní ozimý ječmen Hyvido od společnosti Syngenta přináší v letošní sezóně 3+1 novinku.

1. Hybrid SY Harrier - první BYDV tolerantní hybrid ozimého ječmene

2. Hybrid SY Loona - favorit v odolnosti proti listovým chorobám

3. Hybrid SY Maliboo s mohutným stéblem, vyšší odolností vůči padlí i výbornými výnosovými parametry. 

+1 Silážní využití hybridu SY Maliboo

Hlavní inovací pro sezónu 2023 v rámci HyvidoTMje uvedení prvního hybridního ozimého ječmene tolerantního k BYDV. V nabídce jej najdete pod názvem SY Harrier. Přináší vám tak větší odpočinek od monitoringu aktivity mšic, vektorů BYDV, po založení porostů. Hybridní ozimé ječmeny HyvidoTM jsou obecně mezi ozimými ječmeny hodnoceny jako nadprůměrné z hlediska odolnosti vůči listovým chorobám. Nová odrůda SY Loona nad nimi v tomto parametru vyniká. Pro třetí novou odrůdu s názvem SY Maliboo je charakteristické mohutné stéblo, vyšší odolnost vůči padlí i velice dobré výnosové parametry. S těmito parametry a vzhledem ke své ranosti je SY Maliboo navíc vhodným kandidátem i pro možnou sklizeň ječmene na zeleno s následným výsevem kukuřice do strniště, např. v situaci, kdy je nedostatek siláže. Setí kukuřice do strniště může být také vhodným řešením v oblastech s problematickými pozemky z hlediska protierozní ochrany. 

 

SY Harrier první BYDV tolerantní hybridní ječmen na trhu

Hybrid SY Harrier je prvním BYDV tolerantním hybridním ozimým ječmenem na trhu. Tato odrůda spadá do kategorie kompenzačního typu hybridů. Ve srovnání s odrůdou SY Dakoota či SY Maliboo se však již více posouvá k hranici s typy klasovými. Tolerance hybridu k BYDV významně ulehčuje pěstiteli případnou kontrolu výskytu a regulaci přenašečů tohoto viru. Stává se tak důležitým pomocníkem v boji před napadením porostů virem BYDV. Přesto by neměl pěstitel zcela vypustit monitoring porostu. Časnější výsev BYDV tolerantního ozimého ječmene k BYDV s sebou nenese vysoké riziko infikace porostu virem BYDV jako u odrůd sensitivních. Tedy v době, kdy je větší teplo a tedy i vyšší aktivita mšic. Rozšiřuje se tím tak vhodná perioda pro zásev a zjednodušuje časová organizace setí ozimů. Přesto lze set hybrid SY Harrier jako ostatní hybridní odrůdy ozimého ječmene HyvidoTM v případě potřeby i v pozdějších agrotechnických termínech. To je umožněno obecnými benefity hybridních ozimých ječmenů HyvidoTM, pro které je typická vysoká vitalita rostlin po celou dobu vegetace. Spojeno je to především s rychlejším vývojem porostů na podzim i s vysokým regeneračním potenciálem po zimě. Hybrid SY Harrier je nižšího vzrůstu s velmi vysokou odolností poléhání. Mezi jeho přednosti patří také dobrý zdravotní stav. Nedoporučujeme jej sít do mrazových kotlin z důvodu střední zimuvzdornosti. V takových lokalitách se bude lépe dařit odrůdám SY Dakoota nebo SY Loona.

Hyvido hybridní ozimí ječmen Syngenta

SY Loona nový standard pro zdraví a výnos

SY Loona spadá do kategorie mezitypů. Ve srovnání s odrůdou SY Galileoo je však už více posunuta k hranici s typy kompenzačními. Je vhodná pro výsev ve všech pěstitelských oblastech a lze ji pěstovat i na lokalitách s vyšším rizikem vyzimování. Nejlépe se uplatní ve středních až intenzivnějších podmínkách, velmi dobře se také hodí do horských a chladnějších oblastí.
Vzhledem k dobrému odnožovacímu potenciálu nedoporučujeme navyšovat u hybridu SY Loona doporučený výsevek.
SY Loona přináší nové měřítko v kombinaci velmi vysokých výnosů a vynikajícího profilu odolnosti vůči chorobám. Vzhledem k pěstitelským vlastnostem této odrůdy ji není nutné vymezovat do specifických oblastí pěstování. SY Loona vyniká vysokou stabilitou výnosu.

 

SY Maliboo – siláž i zrno

Inovace mezi hybridy ozimého ječmene kompenzačního typu. Odnožovací schopnost SY Maliboo je na podobné úrovni jako u osvědčeného hybridu SY Dakoota. Dosahuje vysoké úrovně stability výnosu. Jedná se o raný až středně raný hybrid, což jej ve spojitosti s délkou a mohutností stébla činí vhodným kandidátem i pro sklizeň na siláž. Oproti jiným obilninám sklízeným „na zeleno“ má výhodu časnější sklizně, a tím pádem možnosti časnějšího výsevu následné plodiny (zejména silážní kukuřice). Vykazuje vysokou odolnost vyzimování. Mezi přednosti hybridu SY Maliboo patří také zdravotní profil s vysokou odolností vůči padlí.

Pro rok 2023 tak výrazně rozšiřujeme nabídku našich hybridních ozimých ječmenů HyvidoTM, a to hned na šest zástupců. Portfolio tak plně pokrývá celé spektrum od plně klasových až po plně kompenzační typy ozimých ječmenů a lze tak vybrat hybrid vhodný právě do vašich podmínek.

Mohlo by Vás zajímat:

Katalog Hyvido 2023 on line

Kontakt na obchodní zástupce pro osiva

Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) je v současnosti jeden z nejčastějších virových onemocnění ječmene... 

Hyvido hybridní ozimý ječmen Syngenta