You are here

Padlí travní

Padlí travní

Padlí

Plodiny

  • Pšenice
  • Ječmen
  • Tritikale
  • Žito

Příznaky, možnosti záměny

Primární příznaky se objevují na bázi rostlin, na spodních listech v podobě malých, bělavých kupek mycelia. Jedná se o nepohlavní stadium houby, kdy se tvoří množství spór, které jsou roznášeny na další části rostliny a další rostliny (větrem, pohybem vzduchu). Povlaky mycelia se objevují na všech nadzemních částech rostliny, v krajním případě mohou splývat a pokrývat celý list, houba napadá i klasy. Přibližně koncem června, někdy i dříve, se v myceliálních povlacích objevují drobné černé tečky. Jde o plodnice pohlavního stadia houby, které jsou schopné přetrvat nepříznivé vnější podmínky.Příznaky jsou velmi typické, nezaměnitelné s jiným onemocněním.

Přežívání, zdroj primární infekce

Patogen přežívá na živých hostitelských rostlinách - ozimých obilninách, kulturních i planých trávách buď jako mycelium, nebo ve formě kleistothecií (pohlavně vzniklé plodničky). Infikované rostliny jsou primárním zdrojem infekce v další vegetační sezóně.

Dispoziční faktory

Padlí travní se vyskytuje plošně, ve všech oblastech pěstování obilnin a trav. Intenzita napadení a rozvoj choroby jsou ovlivněny mimo jiné pevností pletiv hostitelské rostliny. Mezi dispoziční faktory tak patří přehnojení dusíkem, ale i nedostatečná výživa. Dále příliš hustý porost, ve kterém si rostliny konkurují (živiny, světlo) a zvyšuje se i vzdušná vlhkost v porostu.

Hospodářský význam

Padlí travní napadá všechny obilniny, nejcitlivější jsou ječmeny, dále pšenice, tritikale, žito, nejodolnější je oves. Patří k nevýznamnějším chorobám obilnin, bez ochranných opatření může dojít k předčasnému zaschnutí až 80 % rostlin v porostu.

Metody ochrany

Základní ochranné opatření je výsev odolné odrůdy - výběr takových odrůd je především u nejcitlivější obilniny - ječmene (ozimého a především jarního), ale značné rozdíly v odolnosti jsou i mezi odrůdami pšenice. Nutným opatřením je v případě padlí travního chemická ochrana. Volbu přípravku je vhodné podřídit konkrétnímu porostu a jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Ochrana proti padlí je obvykle spojena s ošetřením i proti dalším houbovým původcům listových chorob.