You are here

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících ozimů

Aktuality
01.07.2020
Celest Trio

Mořidlo Celest Trio Formula M

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech

Ochrana osiva mořením proti půdou a osivem přenosným chorobám je základem výnosu. Správně zvolené osivo mořené kvalitním produktem ochrání porosty už při klíčení a během vzcházení a zabraňuje ztrátám nejen výnosotvorných parametrů již od počátku vegetace.

 

Mořidlo Celest® Trio Formula M, které zajišťuje vynikající ochranu proti chorobám, je registrováno pro moření osiva pšenice, ječmene, triticale, žita a ovsa a spolu s mořidlem Vibrance Gold představuje naprostou vývojovou špičku v evoluci mořicích přípravků.

Vynikající účinnost na závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby

Mořidlo Celest Trio účinkuje výborně proti fuzariózám (Fusarium spp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin. Navíc u ozimých obilnin významně snižuje výskyt fuzarióz, jež v průběhu zimy a v časném jaře způsobují plíseň sněžnou a spolupodílejí se na chorobách pat stébel (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum aj.).

V problematice snětí Celest Trio předčí i prémiová řešení, a to především díky regulaci širokého spektra snětí včetně prašné sněti ječné.

 

Složení mořidla Celest® Trio Formula M

Mořidlo obsahuje tři účinné látky: difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l a tebuconazole 10 g/l. Účinné látky byly zvoleny a zkombinovány tak, aby zajistily vysokou toleranci ke klíčícím obilninám.

 

Fludioxonil je širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímána semeny a omezeně translokována do klíčících rostlin. Zajišťuje především ochranu proti plísni sněžné a rod Fusarium spp., ale působí také na patogeny rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

 

Triazoly difenoconazole a tebuconazole jsou přijímány a následně translokovány do klíčících a vcházejících rostlin. Účinné látky pronikají do zrn s vodou v průběhu jejich klíčení, takže účinkují proti chorobám, které jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahují proti původcům chorob žijícím ve vnitřní části zrna. Účinkují především proti snětem (sněti Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokážou také regulovat patogeny rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentní účinek na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa), tebuconazole je zase specialista na sněť prašnou ječnou (Ustilago nuda).

 

Foto: V časném jaře dokáže Celest Trio významným způsobem regulovat výskyt plísně sněžné v porostech ozimů: foto jaro 2017

Celest Trio neosetrena kontrola
Celest Trio Neošetřená kontrola

 

Graf 1

graf Celest Trio

Celest® Trio Formula M zajišťuje ochranu porostů proti všem druhům snětí včetně nebezpečné sněti zakrslé a také špičkovou kontrolu všech druhů rodu Fusarium včetně plísně sněžné a původcům chorob pat stébel, významně také reguluje původce pruhovitosti ječmene Pyrenophora graminea a další závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby.

 

Vylepšená formulace

Navíc disponuje zlepšenou formulací (Formula M), která přináší pro uživatele mořidel výhody ve formě zdokonalení technologie aplikace mořidla (zvýšená sypnost osiva po namoření a jednoduchý systém aplikace), a vyšší kvalitou namořenosti osiva (rovnoměrné namoření osiva).

 

Celest Trio