You are here

celesttrioformulam Syngenta

Celest Trio Formula M

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Mořidla

Velikost balení: 
S-pac kanystr 20 l
200 l HDPE sud
Složení: 
Formulace: 
FS – kapalný suspenzní koncentrát

Trojitá síla pro všechny obilniny

  • Ideální spojení tří účinných látek
  • Široké spektrum fungicidního účinku
  • Účinnost na sněť zakrslou
  • Registrace do všech obilnin
  • Unikátní Formula M - špičková kvalita moření

Mechanismus působení

Celest® Trio Formula M je fungicidní mořidlo obsahující tři účinné látky: difenoconazole, fludioxonil a tebuconazole, které se ideálně doplňují v účinku proti jednotlivým patogenům. Účinné látky byly vybrané a zkombinované tak, aby byly vysoko tolerantní ke klíčícím obilninám.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímaná semeny a omezeně translokovaná do klíčících rostlin. Fludioxonil je svojí charakteristikou a účinkem příbuzný přírodním antimykotickým látkám (např. pyrrolnitrin), které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas. Tato přírodní antimykotika byla laboratorně syntetizovaná a upravená tak, aby byl zabezpečený jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné pro formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem napodobuje procesy, které probíhají v přírodě a tím eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole ze skupiny triazolů je systémově působící účinná látka se širokým spektrem účinku. Je přijímaná semeny a následně translokovaná do klíčících a vcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinek na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa).

Tebuconazole je širokospektrální, systémově působící triazolová účinná látka. Mechanizmus účinku spočívá v inhibici biosyntézy ergosterolu, který je potřebný na stavbu buňkových membrán. Inhibuje klíčení spor a blokuje růst mycelia houbových patogenů. Je přijímaná klíčícími rostlinami a v nich je translokovaná akropetálně. Účinná látka proniká do zrn s vodou v průběhu jejich pučení, takže účinkuje proti chorobám, které jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahuje proti původci chorob žijících ve vnitřku zrna.

celest1

Špičková formulace přípravku – „Formula M“

Moderní formulace, která zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu a tím minimalizuje opadávání zaschnutého mořidla z osiva a zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva. Díky této technologii došlo k další optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku s cílem zdokonalit technologii aplikací a ještě více zlepšit parametry kvality namořeného osiva. Zlepšuje se sypkost jednak čerstvě namořeného ještě vlhkého osiva, ale i suchého namořeného osiva, což má za následek zvýšení kapacity moření v průměru o 15 % ve velkoprovozních podmínkách. S technologií „Formula M“ je možné používat méně vody. U diskontinuálních mořiček (např. Rotostat) se zkracuje doba potřebná pro sekundární domoření. Výsledky Heubach testů na prašnost prokázaly výrazné snížení prašnosti nejen při procesu moření, ale i při manipulaci s namořeným osivem. V důsledku menších ztrát mořidla vlivem otěru není osivo podmořené a zlepšuje se i rovnoměrnost namoření a též výsledná barevnost osiva.

Tab. 1 - Vyšší účinnost oproti stávajícímu řešení

Účinnost Celest Trio

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Ječmen

Oves

Pšenice

Tritikale

Žito