You are here

Jak vyřešit jílek v následných plodinách

Aktuality
02.06.2021
jílek

Specialisté z našeho technického servisu, ale i odborníci z ČZU registrovali spoustu dotazů, jak vyřešit problematiku jílku. Ten je často zastoupen ve směsích pro greening a působí problémy v následných plodinách. Tato situace přiměla specialisty z ČZU k založení vlastního pokusu a otestovat v Čechách dostupné herbicidy, které by zemědělcům pomohly vyřešit tuto situaci.

Výsledkem byla velmi potěšující zpráva, 

že nejlepších výsledků s testováním účinnosti na jílek dosáhly naše dva herbicidyAvoxa – 1,8 l/ha (100 % účinnost) a Axial Plus 0,9 l/ha (98-99%).

Účinek na jílek je dán především účinnou látkou pinoxaden, pokud testovali solo pyroxsulam – účinnost se pohybovala kolem 50 – 60 %.

Testovalo se, jak budou účinkovat připravky s ú. l. pyroxsulam, pinoxaden a jejich kombinace. Kombinace pyroxsulamu a pinoxadenu (přípravek Avoxa) je registrován pro použití v ozimých obilninách, kdy ve spektru jeho účinnosti je rovněž jílek.

Jak vyplývá z výsledku provedeného nádobového pokusu, byla účinnost přípravku Avoxa 28 dní po aplikaci vynikající. Přípravek Axial Plus měl rovněž vysokou účinnost, účinnost po aplikaci přípravku s ú. l. pyroxsulam se pohybovala na úrovni kolem 50-60% (oproti neošetřené kontrole). Nicméně podotýkáme, že tyto dva posledně zmíněné přípravky nejsou primárně určeny proti jílkům.

K. Hamouzová, P. Košnarová

 

Metodický postup

Semena jílku byla vyseta do hloubky max. 1 cm do nádob o velikosti 90x90x90 mm do půdy černozemního typu, která neobsahovala žádná rezidua herbicidů či jiných chemických látek dne 14. 3. 2021. Krátce po vzejití byly rostliny jílku vyjednoceny na konečný poměr 12 - 15 rostlin na nádobu. Nádoby byly po výsevu umístěny v kryté vegetační hale na demonstračním pozemku ČZU. Rostliny byly zálévány podmokem a dvakrát během vegetace přihnojeny hnojivem N-P-K (7-7-5).

Postemergentní listová aplikace herbicidů byla provedena v růstové fázi jílku, která je doporučována výrobcem přípravku, tedy ve fázi 2-3 listu. Každá varianta měla čtyři opakování. Byly aplikovány přípravky Corello v dávce 250 g/ha + Šaman, Axial Plus v dávce 0,9 l/ha a Avoxa v dávce 1,8 l/ha.

Aplikace herbicidů byla provedena přesným laboratorním postřikovačem AVIKO 5, byla použita tryska Lurmark 01 E 80 a nastaven tlak na hodnotu 0,23 MPa, celkový objem postřikové kapaliny odpovídal dávce 250 l ha-1. Dávka kapaliny byla regulována rychlostí pojezdu. Pokus byl hodnocen 28 dní po aplikaci herbicidů (28 DAT) pomocí odhadové procentní metody (0% rostlina nevykazuje žádné příznaky poškození, 100% rostlina hyne). 

Byla provedena fotodokumentace pokusu 28 dní po aplikaci herbicidů.

Účinnost po aplikaci

herbicidu Avoxa byla 100%

herbicidu Axial Plus 98-99%

přípravku s ú. l. pyroxsulam 50-60% 

vzhledem k neošetřené kontrole, viz obr.

 

Avoxa a Axial Plus účinkují na jílek Foto: ČZU