You are here

avoxa_logo_banner Syngenta

Avoxa

Poslední aktualizace:
27.04.2021

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4x5 l
Složení: 
Formulace: 
EC - emulgovatelný koncentrát

Některá spojení jednoduše fungují lépe  

  • Výkonná: jedinečná kombinace účinných látek
  • Spolehlivá: široké spektrum účinnosti v obilovinách
  • Nezávislá: za všech podmínek

Mechanismus působení:

Účinná látka pinoxaden patří do skupiny fenylpyrazolinů. U jednoděložných rostlin inhibuje enzym acetyl-koenzym A karboxylázu (ACC) jak v chloroplastu, tak i v cytoplasmě (duozym). V důsledku toho dochází v meristematických pletivech citlivých druhů jednoděložných plevelů k blokování jejich růstu.

Pinoxaden účinkuje systémově.

Rostlinami je přijímán převážně prostřednictvím listů a odsud je rychle translokován floémem do meristematických pletiv. Citlivé jednoděložné jednoleté plevele zanikají během 2–3 týdnů po aplikaci.

Pyroxsulam je systemický herbicid a náleží do skupiny triazolopyrimidinů. Je absorbován listy, oddenky i kořeny a floémem a xylémem je translokován v meristematickém pletivu, kde inhibuje enzym acetolaktát-syntázu (ALS). V důsledku toho dochází k zastavení růstu rostlin, chlorotickým zbarvením, nekrózám a následnému odumření. Poskytuje ochranu obilninám před širokým spektrem jednoletých trav a širokolistých plevelů, a to i proti nově vzcházejícím jednoletým plevelům pomocí reziduálního účinku.

Plevele citlivé

Psárka polní, rmen rolní, chundelka metlice, oves hluchý, sveřepy, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, jílky, plevele heřmánkovité, rdesna, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní.

Antirezistentní strategie

Avoxa poskytuje vyšší úroveň ochrany díky kombinaci dvou účinných látek s různým mechanismem účinku.

Účinné látky ze skupiny HRAC: A (ACC inhibitor - pinoxaden) a ze skupiny HRAC: B (ALS inhibitor - pyroxulam) zajišťují maximální úroveň v možnostech antirezistentní strategie.

Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku (v tomto případě HRAC A + HRAC B) oddálen či dokonce ji může předcházet. Kombinace dvou účinných látek je bezpečnější než střídání jednotlivých účinných látek při jejich sólo použití. Tento princip je podpořen řadou vědeckých studií.

avoxa_ucinnost_rezist._plevele

Jak si herbicid Avoxa poradil v polním pokusu se silně zapleveleným porostem? Uvidíte ve videu. Pokusem vás provede doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. z ČZU v Praze.

Avoxa

ucinnost_psarka_avoxa

ucinnost_chundelka_avoxa

spektrum_ucinku_avoxa

Stáhnout etiketu

Více o Avoxe se naleznete ZDE

Pšenice ozimá

Tritikale ozimé