Podzimní ošetření obilovin

Aktuality
pšenice

Jak správně aplikovat herbicidy na podzim?

Součástí pěstební technologie ozimých obilnin je regulace plevelů. Nejlepší možností je aplikace herbicidů již v podzimním období, ideálně krátce po zasetí. Brzké herbicidní ošetření chrání porosty během časného vývoje před negativními konkurenčními vlivy plevelů, podmínky pro počáteční růst a vývoj ozimů jsou optimální. Ozimy rovnoměrně vzcházejí a pěkně se zapojují, nejsou ochuzeny o vláhu, živiny ani prostor.

 

Faktory ovlivňující účinek herbicidů při podzimních aplikacích

 

1. Půdní vlhkost -  důležitá především u PRE a CPOST aplikací.

 + Aplikovat na vlhký povrch půdy, slabé srážky neškodí.

 - Vysoké úhrny srážek mohou proplavit herbicidní účinné látky mimo zónu klíčení plevelů a poškodit plodiny,                                                                             

 - Za sucha může účinnost herbicidů selhávat (účinná látka se nedostává do kontaktu s klíčícím plevelem).

 

2. Zpracování půdy     

-Povrch půdy by neměl být hrudovitý (aplikační stín, po rozpadu hrud se na povrch dostávají klíčivá semena)
 
-Neměl by být vysoký výskyt posklizňových zbytků (snižuje se účinnost herbicidů)
herbicidy puda podzim

 

 

 

 

 

 

Naše doporučení:

Herbicid Triviza a herbicid Boxer

 

 

 

 

 

Triviza je širokospektrální třísložkový herbicid obsahující účinné látky chlortoluron, diflufenican a pendimethalin. Všechny tři účinné látky jsou přijímány plevelnými rostlinami přes půdu i přes hypokotyl nebo listy plevelů, u jednotlivých účinných látek se pouze liší poměr příjmu přes půdu nebo list. Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku, takže se účinné látky výborně doplňují – jak v příjmu plevelnými rostlinami, tak v účinnosti proti nim.

Triviza spolehlivě působí proti širokému spektru běžných plevelů i odolnějších druhů jako jsou kakosty, rozrazily, zemědým, violky a bez problému si poradí také s výdrolem řepky a slunečnice.  Ani trávovité plevele nejsou pro Trivizu žádným problémem, vhodná je především pro herbicidní regulaci chundelky metlice, uplatní se ale také při regulaci psárky polní nebo lipnice roční.

Triviza je registrována do všech obilnin s výjimkou ovsa (pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale a žito ozimé) pro CPOST aplikaci v BBCH plodiny 10-13 (tedy od vzcházení porostů až po třetí list obilniny), ideálně pokud plevele při aplikaci dosahují nejvýše fáze tří listů.

Použití je velmi jednoduché, aplikujeme v dávce 2,0 l/ha, navíc můžeme bez problémů aplikovat v tank mix kombinaci s insekticidy.

Triviza je velmi šetrná k plodině, příznaky fytotoxicity se ve srovnání s ostatními produkty pro podzimní ošetření vyskytují minimálně, na základě výsledků našich pokusů se jedná o jeden z nejšetrnějších herbicidů.

Velkou výhodou herbicidu Triviza je její minimální omezení. Triviza nemá omezení při použití na svazích a v OP II. stupně podzemní vody.  Není omezující ani v souvislosti s pěstováním následných plodin.

 

účinnost Triviza

 

 

Boxer

 

 

 

 

  • Podpora antirezistentní strategie
  • Specialista na svízel přítulu
  • Řešení rezistentních populací chundelky metlice
  • Komplexní podzimní řešení plevelů
  • Výborný a spolehlivý partner do TM kombinací
Boxer spektrum ucinku

 

 Více informací:

Boxer

Triviza

Leták Triviza