You are here

Penízek rolní

Penízek rolní
Thlaspi arvense

Penízek rolní

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý, často přezimující, při rozemnutí páchne po česneku. Dává přednost mírně kyselým hlinitým půdám. Má rýhovanou lodyhu a malé bílé květy v hroznech.

Rozlišovací znaky

Primární listy jsou celokrajné, listová růžice je přitisklá k zemi. Již v této době při rozemnutí jemně voní po ředkvičce („česnekově”).

Období vzcházení

Jaro, ale i na podzim